Tilbagegang af skarver i Danmark forsætter

En ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet viser igen en tilbagegang i antallet af ynglende skarver i Danmark.

Antallet af skarvreder er faldet i 2021. Foto: NaturGrafik.dk

25% færre skarver end for 20 år siden.

Den danske ynglebestand af skarv blev i 2021 opgjort til 31.032 par fordelt på 83 kolonier, hvilket er 8 færre kolonier end året før. Det samlede fald i antal reder svarer til 4,6 % i forhold til 2020. Nu er DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet klar med en ny rapport ”Danmarks ynglebestand af skarver i 2022”, hvor det fremgår at den danske bestand er faldet yderligere med over 750 ynglepar siden året før.

Danmarks skarvbestand toppede omkring år 2000 med omkring 42.500 par. Siden 2014 har den danske skarvbestand ligget stabil mellem ca. 30.500 og 33.200 par.

Siden skarvbestanden toppede omkring årtusindeskiftet, er cirka en fjerdedel af skarverne efterfølgende forsvundet fra den danske natur.

Regulering af skarvkolonier

18 danske skarvkolonier blev reguleret i 2021 og 11 kolonier i 2022. Her med olie, der hindrer ilt til ægget. Den blå farve er rent visuelt for at se hvilke reder der har fået olie. Foto: NaturGrafik.dk.

Adskillige danske skarvkolonier blev reguleret af Naurstyrelsen med formål at nedbringe antallet af skarver. Reguleringen foregår ved at sprøjte æggene i rederne med olie, så fosteret ikke kan ånde og derved går til grunde. Da æggene ikke fysisk ødelægges opdager forældrefuglene ikke skaden – og lægger derfor ikke nye æg.

Skarven blev udryddet som ynglefugl i Danmark i slutningen af 1800-tallet. I 1938 vendte skarven fåtalligt tilbage som ynglefugl i Danmark. Skarven blev fredet i 1980 og bestanden er siden steget kraftigt.

Der er ikke jagttid på skarver i EU, men en del bliver skudt som følge af konflikter med fiskeinteresser, især i Frankrig, hvor mange danske skarver overvintrer, fremgår det af rapporten.
I Danmark er det muligt at få tilladelse til at regulere skarver i områder, hvor de er problematiske for fiskeriet. I Danmark er der i de seneste år skudt ca. 5500 skarver årligt.

Se hele rapporten Danmarks ynglebestand af skarver 2022 – teknisk rapport nr. 259 (pdf).
/MR

Kilder: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Danmarks Jægerforbund/jaegerforbundet.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE