Lille tilbagegang af skarver i Danmark

Lignende artikler

En ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet viser en mindre tilbagegang i antallet af ynglende skarver i Danmark.

Antallet af skarvreder er faldet i 2021. Foto: NaturGrafik.dk

Den danske ynglebestand af skarv blev i 2021 opgjort til 31.032 par fordelt på 83 kolonier, hvilket er 8 færre kolonier end året før. Det samlede fald i antal reder svarer til 4,6 % i forhold til 2020, fremgår det af bestandsrapporten. Den største tilbagegang, målt på antal reder, ses især i Smålandsfarvandet og det nordlige Kattegat.

Siden 2014 har den danske skarvbestand ligget stabil mellem ca. 30.500 og 33.200 par.

Bestandsniveauet er i dag ca. 20% lavere end da bestanden kulminerede i årene 1996-2005.

Regulering af skarvkolonier

18 danske skarvkolonier blev reguleret i 2021. Her med olie, der hindrer ilt til ægget. Den blå farve er rent visuelt for at se hvilke reder der har fået olie. Foto: NaturGrafik.dk.

18 danske skarvkolonier blev reguleret med formål at nedbringe antallet af skarver. Reguleringen foregår ved at sprøjte æggene i rederne med olie, så fosteret ikke kan ånde og derved går til grunde. Da æggene ikke fysisk ødelægges opdager forældrefuglene ikke skaden – og lægger derfor ikke nye æg.

Skarven blev udryddet som ynglefugl i Danmark i slutningen af 1800-tallet. I 1938 vendte skarven fåtalligt tilbage som ynglefugl i Danmark. Skarven blev fredet i 1980 og bestanden er siden steget kraftigt.

Der er ikke jagttid på skarver i EU, men en del bliver skudt som følge af konflikter med fiskeinteresser, især i Frankrig, hvor mange danske skarver overvintrer, fremgår det af rapporten.
I Danmark er det muligt at få tilladelse til at regulere skarver i områder, hvor de er problematiske for fiskeriet. I Danmark er der i de seneste år skudt ca. 5500 skarver årligt.

Se hele rapporten Danmarks ynglebestand af skarver 2021 – teknisk rapport nr. 226 (pdf).
/MR

Kilder: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Danmarks Jægerforbund/jaegerforbundet.dk.

Tidligere artikelUgens art: EDDERFUGLEN
Næste artikelJagthund jagtede ulv
ANNONCE
Annonce

Følg NaturGuide.dk

8,335FansLike
4,781FølgereFølg

Seneste artikler

Annonce

Annoncer