Farlige dyr i Danmark?

Hvert år er der danskere, der bliver meget syge eller dør efter et uheldigt møde med vores hjemlige, vilde fauna.

Normalt tænker vi på hajer, løver, næsehorn og krokodiller når begrebet farlige dyr nævnes. Det er da nok også en overdrivelse at tale om farlige dyr i Danmark, men ikke desto mindre er der hvert år danskere, der dør eller bliver meget syge efter et uheldigt møde med vores hjemlige, vilde fauna. Vidste du i øvrigt at Danmark også huser verdens farligste dyr; malariamyggen, der på verdensplan hvert år er årsag til mere end 600.000 dødsfald. Heldigvis er malariamyggen herhjemme ikke smittebærer af Plasmodium-parasitten, der giver malaria.

Gedehamsen – statistisk det farligste dyr
Bi- og hvepsestik kan være farlig for mennesker, der er overfølsomme for giften. Statistisk registreres der 1-2 dødsfald om året i Danmark. Arten Stor Gedehams er den danske art, der har det farligste stik.


Hugormen – gift og bid

Hvert år bliver ca. 200 danskere bidt af en hugorm. Læs om hugormens gift og biologi.

 
Skovflåten – en blodmide

Miden kan overføre farlige bakterier, der hos mennesker kan give alvorlige sygdomme. Miden er aktiv fra tidlig forår til sent efterår.

Fjæsing
Fjæsingen betegnes af og til som “havet hugorm”. Træder man på fiskens giftige pigge kan det give alvorlige smerter.

Brandmand
Det svier voldsomt i huden og en “forbrænding” kan være ret smertefuld og i værste fald udløse muskelkramper og risiko for drukneulykker.

Rabies – f.eks. bid fra inficeret flagermus eller ræv
Rabies, hundegalskab er en frygtet virus, der angriber centralnervesystemet og bevirker, at de inficerede dyr ændrer adfærd. Når først sygdommen er indtrådt kan den ikke helbredes og ender altid dødeligt.

Rævens dværg-bændelorm
Rævens dværg-bændelorm kan smitte fra rovdyr som ræv og mårhund til mennesker, der f.eks. spiser bær, der er inficeret med æg fra parasitten via afføring fra blandt andet ræve. Bændelormen angriber menneskets lever.

Hvad med ulven?

Hvorfor er ulven ikke med på listen? Statistisk er risikoen for ulveangreb i Europa forsvindende lille. Der er således mange, mange gange større risiko for at blive ramt af et lyn end for at blive angrebet af en ulv. En angribende ulv er naturligvis meget farlig, men det sker blot stort set aldrig i Europa – og derfor findes ulven ikke værdig til at stå på listen over de farligste dyr i Danmark.

Farlige edderkopper?

Blandt de flere hundrede arter, der findes i Danmark er der kun få, der kan bide mærkbart. Alle regnes dog for helt ufarlige – selvom nogle edderkoppebid rapporteres at give lette gener flere timer efter biddet. Læs mere om edderkoppebid.

Hajer i Danmark?

Der findes en del hajer i de danske farvande – og af og til besøges vores farvande også af potentielt farlige hajer, men det er så vidt vides sjældent. I de senere år er også spækhuggere set i havet omkring Danmark. Nogle gange så tæt på land at de kan ses fra kysten. Hverken spækhuggere eller hajer har dog nogensinde angrebet mennesker i danske farvande.

Flad hjulspinder (Nuctenea umbratica) er en af de danske edderkopper, der kan bide mærkbart.
Flad hjulspinder (Nuctenea umbratica) er en af de danske edderkopper, der kan bide mærkbart.

Er mennesket en dyreart?

Overordnet betragtet er Homo sapiens en art af pattedyr – men den eneste af sin slags i verden, altså den eneste nulevende art af slægten Homo. Der er næppe tvivl om at mennesket i den henseende er det farligste væsen på jorden – både for os selv, vores miljø – og for den omkringlevende dyreverden.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE