Danmarks krybdyr

Danmarks krybdyr

Slanger & øgler

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Der findes ca. 6000 arter af krybdyr i verden. I Danmark lever kun seks arter.

Vekselvarme dyr

Krybdyrene er en meget spændende dyregruppe, der omfatter både slanger, krokodiller, øgler og skildpadder. Krybdyrene hører til de vekselvarme dyr, ligesom padderne. Det vil sige, at kropstemperaturen varierer efter omgivelserne. Dyrene er afhængige af solvarme for at kunne bevæge sig hurtigt. I Danmark er disse betingelser ikke tilstede om vinteren. Krybdyrene går derfor i dvale i huler i jorden og venter på, at det atter bliver forår og sommer.

To danske slangearter tilbage

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Tidligere også glatsnogen og æskulapsnogen, men disse regnes i dag for uddøde i Danmark. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Skildpadderne er repræsenteret af den europæiske sumpskildpadde, hvor der findes en lille, vildtlevende bestand. Udsatte eksemplarer af den græske landskildpadde og den rødørede terrapin kan også træffes i naturen. Desuden er det sket få gange at den store læderskildpadde er blevet fanget af fiskere i dansk farvand.

Læs mere

Artikler om krybdyr

Kan hugorme klatre i træer?

Nogle slanger er tilpasset et liv i trækronerne. På...

Kan snogen bide?

Hugormen er giftig - og man skal undgå at...

Kan en død hugorm bide?

Det er umiddelbart svært at forestille sig at en...

Årets første hugorm fremme i rekordmildt januarvejr

Normalt ser vi først hugormen til foråret, hvor hannerne...

Hugormen sover med åbne øjne hele vinteren.

Når bladene falder af træerne og frost og sne...

Snogen – Danmarks største slange

Snog, Natrix natrix Udseende Snogen er oftest helt sort med 2...

Fotoreportage: Kat fanger slange!

En almindelig huskat fanger og bringer en levende slange...

Fotoreportage: Den tyvagtige snog

En snog på tyvetogt af naturvejleder Niels Lisborg.Som så...