Danmarks krybdyr

Danmarks krybdyr

Slanger & øgler

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Der findes ca. 6000 arter af krybdyr i verden. I Danmark lever kun seks arter.

Vekselvarme dyr

Krybdyrene er en meget spændende dyregruppe, der omfatter både slanger, krokodiller, øgler og skildpadder. Krybdyrene hører til de vekselvarme dyr, ligesom padderne. Det vil sige, at kropstemperaturen varierer efter omgivelserne. Dyrene er afhængige af solvarme for at kunne bevæge sig hurtigt. I Danmark er disse betingelser ikke tilstede om vinteren. Krybdyrene går derfor i dvale i huler i jorden og venter på, at det atter bliver forår og sommer.

To danske slangearter tilbage

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Tidligere også glatsnogen og æskulapsnogen, men disse regnes i dag for uddøde i Danmark. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Skildpadderne er repræsenteret af den europæiske sumpskildpadde, hvor der findes en lille, vildtlevende bestand. Udsatte eksemplarer af den græske landskildpadde og den rødørede terrapin kan også træffes i naturen. Desuden er det sket få gange at den store læderskildpadde er blevet fanget af fiskere i dansk farvand.

Læs mere

Artikler om krybdyr

Hugormen opleves bedst om foråret

 Foråret er det bedste tidspunkt for hugorme-safari FORÅR. Efter et...

Er hugormens unger giftigere og mere farlig?

Det er en udbredt myte at hugormeunger er farligere...

Øgleæg i sandet nær de danske strande

Vi tænker næppe over det når vi krydser klitterne...

Kvælerslange blev ved at spøge ved Skjern Å

En kæmpe kvælerslange blev ved at spøge ved Skjern...

Fotoreportage: Kat fanger slange!

En almindelig huskat fanger og bringer en levende slange...

Årets første hugorm fremme i rekordmildt januarvejr

Normalt ser vi først hugormen til foråret, hvor hannerne...

Kæmpeskildpadden Lonesome George er død

Galapagos-skildpadden Lonesome George nåede at blive et ikon for...

Fotoreportage: En kamp på liv og død!

Drama ved slottet! Kæmpe skrubtudse angribes af en stor...