Danmarks krybdyr

Danmarks krybdyr

Slanger & øgler

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Der findes ca. 6000 arter af krybdyr i verden. I Danmark lever kun seks arter.

Vekselvarme dyr

Krybdyrene er en meget spændende dyregruppe, der omfatter både slanger, krokodiller, øgler og skildpadder. Krybdyrene hører til de vekselvarme dyr, ligesom padderne. Det vil sige, at kropstemperaturen varierer efter omgivelserne. Dyrene er afhængige af solvarme for at kunne bevæge sig hurtigt. I Danmark er disse betingelser ikke tilstede om vinteren. Krybdyrene går derfor i dvale i huler i jorden og venter på, at det atter bliver forår og sommer.

To danske slangearter tilbage

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Tidligere også glatsnogen og æskulapsnogen, men disse regnes i dag for uddøde i Danmark. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Skildpadderne er repræsenteret af den europæiske sumpskildpadde, hvor der findes en lille, vildtlevende bestand. Udsatte eksemplarer af den græske landskildpadde og den rødørede terrapin kan også træffes i naturen. Desuden er det sket få gange at den store læderskildpadde er blevet fanget af fiskere i dansk farvand.

Læs mere

Artikler om krybdyr

Snogen – Danmarks største slange

Snog, Natrix natrix Udseende Snogen er oftest helt sort med 2...

Skorpioner i Danmark?

Små skorpioner kan tilsyneladende bo i danske huse. Fund gjort...

Er hugormebid mindre farlige for katte?

En læser spørger om hugormebid er mindre farlige for...

Gift fra øgle som medicin!

Danske forskere kortlægger øglegift, der kan have potentiale som...

Æskulapsnogen – symbol for lægevidenskaben

Æskulapsnogen (Zamenis longissimus) er en af Europas længste slanger....

Den sorte hugorm

En kulsort slange glider gennem græsset og forsvinder bag...

Hav-hugorm i december

Normalt går hugormen i dvale i oktober, et beskyttet sted...

Krokodille tog 10-årig pige

Kupang, Indonesien: Den 10-årige skolepige Juraida fra Lembata Regency, East Nusa Tenggara,...