Danmarks krybdyr

Danmarks krybdyr

Slanger & øgler

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Der findes ca. 6000 arter af krybdyr i verden. I Danmark lever kun seks arter.

Vekselvarme dyr

Krybdyrene er en meget spændende dyregruppe, der omfatter både slanger, krokodiller, øgler og skildpadder. Krybdyrene hører til de vekselvarme dyr, ligesom padderne. Det vil sige, at kropstemperaturen varierer efter omgivelserne. Dyrene er afhængige af solvarme for at kunne bevæge sig hurtigt. I Danmark er disse betingelser ikke tilstede om vinteren. Krybdyrene går derfor i dvale i huler i jorden og venter på, at det atter bliver forår og sommer.

To danske slangearter tilbage

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Tidligere også glatsnogen og æskulapsnogen, men disse regnes i dag for uddøde i Danmark. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Skildpadderne er repræsenteret af den europæiske sumpskildpadde, hvor der findes en lille, vildtlevende bestand. Udsatte eksemplarer af den græske landskildpadde og den rødørede terrapin kan også træffes i naturen. Desuden er det sket få gange at den store læderskildpadde er blevet fanget af fiskere i dansk farvand.

Læs mere

Artikler om krybdyr

Ny art af dødsorm opdaget i Australien.

Ny, farlig giftslange opdaget i Australien. Australien er hjemland for...

Sommer med sandhugormen – Europas giftigste slange

Møde med sandhugormen (Vipera ammodytes). Af Naturvejleder Niels Lisborg. Umiddelbart er...

Glatsnogen – uddød i Danmark?

Glatsnogen (Coronella austriaca) var tidligere kendt fra både Jylland, Fyn...

Den sorte hugorm

En kulsort slange glider gennem græsset og forsvinder bag...

Stålormen – øglen uden ben

Stålormen er ikke en slange, men en lille øgle...

Svømmer hugorme?

En læser har flere gange set snoge svømme, men...

Fotoreportage: Den tyvagtige snog

En snog på tyvetogt af naturvejleder Niels Lisborg.Som så...

Er den danske hugorm giftigere end amerikanske klapperslanger?

Er den danske hugorm mere giftig end amerikanske klapperslanger? Kan...