Naturmagasinet NaturGuide.dk - alt om Danmarks natur og udeliv

Danmarks krybdyr

Danmarks krybdyr

Slanger & øgler

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Der findes ca. 6000 arter af krybdyr i verden. I Danmark lever kun seks arter.

Vekselvarme dyr

Krybdyrene er en meget spændende dyregruppe, der omfatter både slanger, krokodiller, øgler og skildpadder. Krybdyrene hører til de vekselvarme dyr, ligesom padderne. Det vil sige, at kropstemperaturen varierer efter omgivelserne. Dyrene er afhængige af solvarme for at kunne bevæge sig hurtigt. I Danmark er disse betingelser ikke tilstede om vinteren. Krybdyrene går derfor i dvale i huler i jorden og venter på, at det atter bliver forår og sommer.

To danske slangearter tilbage

I Danmark er slangerne repræsenteret af hugormen og snogen. Tidligere også glatsnogen og æskulapsnogen, men disse regnes i dag for uddøde i Danmark. Øglerne er repræsenteret af stålormen, markfirbenet og det almindelige firben. Skildpadderne er repræsenteret af den europæiske sumpskildpadde, hvor der findes en lille, vildtlevende bestand. Udsatte eksemplarer af den græske landskildpadde og den rødørede terrapin kan også træffes i naturen. Desuden er det sket få gange at den store læderskildpadde er blevet fanget af fiskere i dansk farvand.

Læs mere

Artikler om krybdyr

Farlige dyr i Danmark?

Hvert år er der danskere, der bliver meget syge...

Øgleæg i sandet nær de danske strande

Vi tænker næppe over det når vi krydser klitterne...

Ny art af dødsorm opdaget i Australien.

Ny, farlig giftslange opdaget i Australien. Australien er hjemland for...

Hugorm på rederov

Hugorm til vejrs på fugleunge-rov i have. Danmarks eneste giftslange...

Europæisk sumpskildpadde

Europæisk sumpskildpadde, Emys orbicularis. Udseende. Den europæiske sumpskildpadde kan få et...

Gift fra øgle som medicin!

Danske forskere kortlægger øglegift, der kan have potentiale som...

Snogen – Danmarks største slange

Snog, Natrix natrix Udseende Snogen er oftest helt sort med 2...

Æskulapsnogen – symbol for lægevidenskaben

Æskulapsnogen (Zamenis longissimus) er en af Europas længste slanger....