Padder

Tudser, frøer og salamandere

Pattedyr

Dyr med hår og mælkekirtler

Krybdyr

slanger og firben

Fugle

Æg, næb og fjer

Svampe

Nedbrydere, parasitter og partnere

Spindlere

Edderkopper og mider

Insekter

6-benede leddyr

Planter

Træer, blomster og urter
Vidste du at vi i Danmark har over 50 arter af vildtlevende, ynglende pattedyr?, men hele 88 arter af pattedyr er registreret på dansk territorie (inkl. havpattedyr). Ca. 470 forskellige fuglearter er observeret i Danmark. Kigger vi på insekternes verden er der f.eks. fundet mere end 3700 forskellige biller i Danmark. Danske edderkopper tæller mere end 500 arter.