Havørn dræbt af møllevinger i kanten af fuglereservat

En havørn dræbt af en møllevinge ved fuglereservatet Vejlerne i Nordvestjylland. Den 2-årige ørn havde et vingefang på 228 cm.
En havørn dræbt af en møllevinge ved fuglereservatet Vejlerne i Nordvestjylland. Den 2-årige ørn havde et vingefang på 228 cm.

Havørn dræbt ved kollision med vindmølle.

På kanten af Danmarks største videnskabelige fuglereservat, Vejlerne i Nordvestjylland, mødte en af reservatets havørne en trist skæbne da den efter alt at dømme blev ramt af en møllevinge. Den døde ørn, der vurderes til at være 2 år gammel, blev i dag fundet under en af møllerne.

Langs fuglereservatets østgrænse er der i de senere år opstillet en række store vindmøller, der i nogle fuglekredse fra starten har været kritiseret for at påvirke især reservatets større vingefang – som netop ørne, men også traner. Vejlerne er netop et af landets vigtigste ynglelokaliteter for traner.

Se også Mange ørne kolliderer med vindmøller

For nogle år siden kolliderede en havørn med en vindmølle i Skagen, men derudover er der herhjemme ikke et underbyggende kendskab til at vindmølleparker generelt påvirker fugletræk i væsentligt omfang – i modsætning til erfaringer fra bl.a. Norge og USA.
Den dræbte havørn havde et vingefang på 228 cm.
/MR

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE