Fund af enormt hulrum i is-gletscher ventes at påvirke havstigninger.

Satellit opdager kæmpe smeltehul under gletscher i Antarktis, der kan resultere i hurtigere havstigninger end hidtil antaget.

Satellitter har afsløret et kæmpehul under Thwaites-gletscheren, der ventes at øge hastigheden af afsmeltningen – og dermed hurtigere påvirke havstigninger. Foto: Nasa/Public Domain.

Amerikanske NASA har via avanceret satellit-teknologi med bistand fra tyske og italienske satellitter, opdaget et kæmpe hul på størrelse med 2/3 af Manhattan på bunden af den store Thwaites-gletscher i Antarktis. For klimaforskerne er opdagelsen chokerende, da det enorme hulrum betyder at havvand kan trænge ind og få gletcheren til at smelte hurtigere end ventet.

“Det er ikke et spørgsmål om, at gletscherne vil forsvinde, men med hvilken fart det vil ske”

Hulrummet er dannet ved smeltning af ca. 14 milliarder tons is indenfor de seneste tre år, konkluderer forskerne i tidsskriftet Science Advances. Det afsmeltede hul har i sig selv ikke betydning for havstigninger, da denne del af isen i forvejen lå under vand, men faren opstår ved at havvand nu kan trænge ind i hullet og få Thwaites-gletscheren til at smelte hurtigere end ventet.

”Det er ikke et spørgsmål om, at gletscherne vil forsvinde, men med hvilken fart det vil ske”, hævder den schweiziske forsker Jeremie Mouginot, der er en af forfatterne bag den videnskabelige artikel.

Parti fra Thwaites-gletscheren, Antarktis. Når havvandet får kontakt med gletscheren kan det øge afsmeltningshastigheden. Foto: Nasa, Public Domain.

Potentielt 60 cm havstigning, hvis hele gletscheren smelter.

Thwaites-gletscheren er 120 kilometer bred, og indeholder så meget bundet vand at den potentielt kan øge vandstanden i verdenshavene med 60 centimeter, såfremt den smelter, fremgår det af forskningsprojektet.
Sker det vil det accelerere nedsmeltningen af andre, omkringliggende gletschere der vil blive eksponerede for mere havvand og dermed også vil smelte hurtigere. Denne effekt kan potentielt øge vandstanden globalt med yderligere 2,4 meter, vurderer forskerne.

Danske politikere skeptiske.

Dansk Folkeparti tror ikke på at drivhusgasser påvirker klimaet – og at klimaændringerne er menneskeskabte.

I følge rapporten “Snow, Water, Ice and Permafrost Assessment” (SWIPA) vil de globale havstigninger kunne reduceres til 54 cm inden 2100, hvis vi lever op til klimaaftalen i Paris (RCP4.5). Forsætter forbruget af drivhusgasser som “business-as-usual”, vil havene stige med 74 centimeter inden 2100.

Men i Danmarks nu næststørste parti, Dansk Folkeparti (O), er man ikke overbevist om, at den forhøjede temperatur på kloden skyldes udledningen af drivhusgasser. Partiets klimaordfører udtalte således fornylig til Radio24syv, at der er “ingen i Dansk Folkeparti, der tror på, at klimaforandringerne er menneskeskabte.”

Kilder: Berlingske.dk, TheGuardian.com, Information, videnskab.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE