Det står skidt til med vandmiljøet

Farvandene i Danmark er præget af historisk stort iltsvind. Det har ikke været så iltfattigt i mere end 20 år. Fjorde som Limfjorden og Mariager Fjord er hårdt ramt. Det fremgår af en rapport fra Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

Hvorfor opstår iltsvind i vandet?

Iltsvind opstår, når kvælstof og fosfor bliver skyllet ud i havet fra landjorden. Stofferne giver næring til alger, der, når de dør, falder til bunds og nedbrydes, og det er den proces, der forbruger ilt. På den iltfattige hav- eller fjordbund kan der ske en frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden, der sammen med iltsvindet bidrager til at dræbe livet i vandet.

Hvad er årsagen til det dårlige vandmiljø?

Kvælstof og fosfor kommer især fra udledninger fra industri og landbrug, men også rensningsanlæg, der tillader overløb og udledning af spildevand når bassinerne er fyldte. Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor rensningsanlæggene og kloakkerne får tilført så meget vand på én gang, at de ikke kan følge med.
Effekten af iltsvind forstærkes i varme, vindstille perioder, hvor der sker en mindre bevægelse i vandet.

Dårligt vandmiljø er også skidt for turismen

Limfjorden er Danmarks største fjordsystem og var i historisk tid ramme om et givtig fiskeri. I dag står det generelt skidt til med fiskebestanden, hvor bundfiskene i Limfjorden næsten er forsvundet. Også set ud fra et turismesynspunkt er det ikke en god historie med “det døde hav”, uklart, lugtende vand og periodevis frarådning af badning på grund af forhøjede værdier af E. coli-bakterier og enterokokker.

Rent vandmiljø betyder ikke kun noget for naturen, men også turismen. Foto: NaturGuide.dk.

Rapporten fra Aarhus Universitet i samarbejde med Miljøstyrelsen, viser, at udbredelsen af iltsvind i Danmark er på det højeste niveau siden 2002.

Kilder: Dr.dk, tv2nord.dk, DTU Aqua, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, MST.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE