Stigende mængder sprøjtegift i vores regnvand

pesticidregn
En ny undersøgelse viser at der er stigende mængder sprøjtegifte i det danske regnvand. Foto: Eric Cote, Dreamstime.

Stigende mængder sprøjtegifte kan måles i regnvandet.

Mængden af ukrudtsmidlet prosulfocarb i det danske regnvand er steget betydeligt.
En ny undersøgelse angiver en stigning på 16 procent i Midtjylland og hele 174 procent på Sjælland fra 2013 til 2014. Sprøjtegiften Prosulfocarb er det næstmest solgte sprøjtemiddel i Danmark og bruges af landmænd til at bekæmpe græsukrudt i kornmarker.

Problem for økologer.
Sidste år fandt man sprøjtegiften prosulfocarb ved en kontrol af økologiske æbler på ikke mindre end 12 ud af 17 testede partier, hvorpå æblerne derfor alle måtte kasseres.
De stigende forekomster i regnvandet kan gøre det svært for økologiske grønt- og frugtdyrkere.

Miljø- og fødevareministeren går mod strømmen og vil tillade sprøjtegifte endnu tættere på vandløb og i beskyttede naturområder.
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) ser ikke et problem i sagen, da de fundne mængder sprøjtemiddel i regnvandet ikke, isoleret set, vurderes til at være skadelige for mennesker. Ministeren har allerede bebudet friere rammer for det konventionelle landbrug, der udover nedlægning af udyrkede (og derved sprøjtefrie) beskyttelsesbræmmer langs åer og vandløb, de såkaldte randzoner, også omfatter genindførelse af brug af sprøjtegifte på hidtil naturbeskyttede arealer, såkaldte § 3-områder.
Derudover arbejder Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen på at tillade gensplejsede afgrøder, der tåler sprøjtegifte, hvorved giften således kun dræber konkurrerende ukrudt til afgrøderne. Et ja til den amerikanske kemigigant Monsanto kan bl.a. bane vejen for en genmodificeret majs, der kan tåle sprøjtemidlet Roundup.
/NL

Kilder: Ingeniøren, fodevarewatch.dk, Politiken.dk

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE