Regeringen vil oprette vildsvinehegn langs den tyske grænse.

Nyt grænsehegn mod Tyskland
Regeringen vil opføre et grænsehegn mod Tyskland for at hindre flere vildsvin kommer til Danmark. Her et grænsehegn fra Ungarn. Foto: Bőr Benedek, CC BY 2.0, Wikipedia.

Et vildsvinehegn mod grænsen til Tyskland skal hindre vildsvin i at indvandre til Danmark. Hegnet vil påvirke en række dyrearters frie bevægelighed og måske også reducere ulvens adkomst til Danmark.

Det lyder som en ide taget fra præsident Trumps valgkamp, hvor der skal bygges en mur mod Mexico. Nu vil regeringen dog gøre Trump kunsten efter. Her er det dog uønskede dyrearter med fokus på vildsvinet, der er dansk landbrugs/regeringens mål med et nyt grænsehegn langs den dansk/tyske grænse.

Risiko for svinepest vurderes som lille.
Selvom prøver og rapporter hidtil har angivet at risikoen for, den for mennesker helt ufarlige, afrikanske svinepest kan smitte fra vildsvin til svineproducenternes industri-dyr er lille, så bruges risikoen og hegnet som en begrundelse for Esben Lunde Larsens (V) nye indgreb i dansk naturforvaltning.
De hidtidige, danske vildsvin, der er blevet undersøgt har ikke været bærere af svinepest. Alligevel vil regeringen udrydde vildsvinet i Danmark, selvom arten regnes for naturligt hjemmehørende.

Se også: Nu findes der vaccine mod svinepest.

En tidligere, uafhængig undersøgelse ”WILDRISK”, lavet i et samarbejde mellem det daværende Fødevareministerium og en lang række interesseorganisationer fastslår, at risikoen for,  at vildsvin smitter tamsvin med svinepest, er minimal, da svinepest næsten udelukkede smitter ved fysisk kontakt mellem et smittet og et raskt dyr, eller via inficeret madaffald. Se hele rapporten (pdf).

Hegnet, der kræver en ny lov for at kunne gennemføres, støttes af Dansk Folkeparti. Hegnet etableres på land. Det forventes, at hegnet bliver 1,5 meter højt, mens det graves omtrent 50 centimeter ned i jorden.

Se også Naturfolk og jægere hilser vildsvinet velkommen.

Bliver det nye grænsehegn en realitet vil det reducere en lang række arters frie bevægelighed i at krydse mellem Danmark og Tyskland. Foto: NaturGrafik og PhotoXpress.

Et nyt hegn vil reducere adgang for en lang række dyrearters frie bevægelighed.
Når hegnet bliver en realitet vil en række dyrearter begrænses i at krydse grænselandet. Det gælder bl.a. rådyr, grævling, ræv m.fl. Den dansk/tyske bestandsfællesskab af kronvildt vil nok kunne springe over hegnet med undtagelse af mindre kalve. Også ulvens adgangsmuligheder til kongeriget vil måske reduceres – afhængig af hvordan hegnet udføres og om det bliver strømførende m.m. De anbefalede regler til ulvesikret hegn er 120 cm højt, selvom ulven sagtens kan springe højere.

I første omgang anslås det at hegnet vil koste de danske skatteydere 120 millioner kroner. Hertil kommer hegnets løbende vedligehold.

Tyskerne ryster på hovedet:
Det er mennesker, der spreder svinepest – ikke vildsvin.

I Tyskland er man ikke begejstret for det danske projekt. Det tyske mindretal i grænseområdet tager afstand fra projektet bl.a. da en del lodsejere har jord på begge sider af grænsen.
I en tysk afhandling om spredning af svinepest, slår den tyske dyrlæge Dr. Susanne Hartmann fast at det hovedsageligt er mennesker, der spreder smitten. Ikke vildsvin.
Også danske dyrlæger blander sig i debatten og undrer sig over et grænsehegn mod svinepest. Se debatindlæg i JP af dyrlæge Ann-Britt Garlov, Tønder: Politisk beslutning om grænsehegn er uforståelig.
/JN
Kilder: jp.dk, dr.dk, huntersmagazine.com, netnatur.dk, jv.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE