Boganmeldelse: Odderen – en  succeshistorie i dansk naturforvaltning      

Fra at være på randen af udryddelse er odderen nu igen udbredt i det meste af landet. Odderens vilde genkomst viser, at det nytter at gøre noget for naturen

Læst af naturskribent Søren Olsen

En nat midt i november i 2019 på Nordøstlolland, fangede et vildtkamera to oddere, der løb legende rundt ved bredden af vandløbet. Optagelserne vakte opsigt, for sidste gang man så oddere på Lolland, var engang i 1960’erne. Optagelserne var det første dokumenterede fund siden da.

Forsiden af bogen. Foto: Hans-Heinrich Krüger

Forekomsten af oddere på Lolland er den foreløbige kulmination på odderens fantastiske generobring af den danske natur, siden den for blot fire årtier siden var på vej til helt at forsvinde fra Danmark. I begyndelsen af 1980´erne var der i hele landet højst var 40 ynglende hunner, eller omkring 200 dyr alt i alt. Halvdelen af dem fandtes inden for et samlet område i Nordvestjylland og udgjorde den eneste egentlige bestand her i landet.

Skruer man tiden tilbage til 1960’erne, var odderen faktisk vidt udbredt, også selv om den var jagtbar og blev nedlagt i de fleste landsdele. Men på grund af udretning af vandløb, dræning af vådområder og forurening med spildevand fra byer, landbrug og anden industri, blev dens levesteder ødelagt. En del oddere døde desuden på grund af trafikdrab og drukning i fiskeredskaber, så derfor gik bestanden voldsomt tilbage op gennem 1970’erne.

Selvom Danmark i 1983 havde tiltrådt BERN-konventionen (der giver odderen streng beskyttelse), reagerede de offentlige myndigheder ikke umiddelbart på odderens alvorlige situation. Men to private organisationer, Dyrenes Beskyttelse og WWF Verdensnaturfonden, ville ikke bare lade stå til. Så i efteråret 1984 tog de initiativ til at iværksætte et projekt, der skulle redde den danske odderbestand.

Da odderen kun er i stand til at opholde sig nogle få minutter under vand, er en del gennem årene omkommet i fiskeredskaber. Foto: Aksel Bo Madsen.

Projekt Odder kom initiativet til at hedde, og biolog Aksel Bo Madsen blev ansat til at varetage arbejdet. Han kender derfor om nogen til odderen i Danmark og har skrevet en bunke videnskabelige artikler. Og så har han skrevet bogen ”Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning”, hvor vi får hele den fantastiske historie. 

Odderen genkomst er en sand succeshistorie i dansk natur. Foto: Hans-Heinrich Krüger.

Ud over at fortælle om Projekt Odder og odderens spredning ud over landet, fortæller bogen også om forskning, formidling og forvaltning omkring den danske odder, og desuden om verdens andre odderarter og forvaltningen af dem. Gennem de seneste årtier er odderen ikke bare gået frem i Danmark, men i det meste af Europa. Den svenske bestand har generobret det meste af Sverige, ligesom den danske bestand har i Danmark. Bogen er udgivet med økonomisk støtte af Aage V. Jensens Fond.

FAKTA om odderen
• Bortset fra flere større og mindre øer findes odderen i dag i hele Jylland, på Fyn og store dele af Sjælland samt på Lolland-Falster.
• Pelsen er smukt mørkebrun med et noget lysere område på brystet. Svømmehuden mellem tæerne og den kraftige hale gør det muligt for odderen at bevæge sig ubesværet i vandet.
• Voksne hunner vejer mellem 5 og 8 kg og er mellem 85 og 110 cm lange. Voksne hanner vejer mellem 6 og 12 kg og er mellem 110 og 120 cm lange.
• Den lever først og fremmest af fisk, men æder også krebsdyr, fugle, padder og mindre pattedyr. Den jager normalt sit bytte på vanddybder ned til 4 meter, og den gennemsnitlige dykketid er 30 sekunder.
• Specielt når den er i vandet, forveksles den ofte med amerikansk mink eller bæver.

Aksel Bo Madsen: Odderen – en  succeshistorie i dansk naturforvaltning. 80 sider, 199 kr., Naturforlaget.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE