Fund af giftrester fra pesticider i de fleste drikkevandsboringer.

Tredje år i træk med fund af pesticider i mere end halvdelen af undersøgte drikkevandsboringer.

Der bliver længere mellem rent drikkevand uden pesticid-rester ifølge seneste undersøgelser. Foto: Luchschen/Dreamstime.com.

Der bliver tilsyneladende længere og længere mellem drikkevandsboringer, der er fri for pesticidrester. Det skriver Dr.dk. For tredje år i træk er der fundet rester af pesticider i over halvdelen af de undersøgte boringer. I 2021 blev der fundet rester af gift i 56,5 procent af prøverne fra vandværkernes drikkevandsboringer. I 2020 var tallet 51,8 procent.

Det er forskningsinstitutionen GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, der har foretaget undersøgelserne. GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

De store procentvise fund skyldes at man i dag er blevet bedre til at analysere for flere stoffer end man har gjort tidligere. I 13,5 procent af fundene er der tale om deciderede overskridelser af de tilladte grænseværdier for sprøjtegifte i drikkevand.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der i en opgørelse gør opmærksom på stigningen af pesticider i drikkevand.
/MR

Kilder: Dr.dk, Danmarks Naturfredningsforening. Forsidefoto: Bigandt, Dreamstime.com.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE