På vej mod usædvanlig storkesommer?

2020 kan blive det bedste år i et kvart århundrede for den hvide stork i Danmark. Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Hvid Stork på rede. Foto: NaturGrafik.dk.

En kraftig vækst af antallet af storkepar i Holland og Tyskland giver afkast til Danmark og sender flere storke end normalt mod nord. Ikke siden 1993 har Danmark været hjemsted for så mange storke som i år. I alt 7 danske storkepar har etableret sig. 5 par i Jylland og 2 par på Sjælland. Det ene jyske par ved Smedager gik dog i opløsning, da hannen forsvandt.

I Holland er storkebestanden de senere år steget til omkring 1.500 par. Vel og mærket i et land, der geografisk er noget mindre end Danmark. Også umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse har storken fremgang, hvor Slesvig-Holsten oplever en tilsvarende vækst.

Her er en storkerede ved at blive renoveret i naturreservatet Vejlerne (arkivfoto). Også her er en hvid stork set i 2020, dog ikke på reden. Foto: MR/NaturGrafik.

Hans Skov, Dansk Ornitologisk Forenings storkeekspert, har studeret storke i 40 år. Han er bekymret på vegne af de danske storke, da det danske kulturlandskab ikke er særlig storkevenligt. I følge Hans Skov kan det blive en udfordring for storkene at finde tilstrækkeligt med føde til sig selv og deres unger.
Landbruget syd for Danmark bliver, i følge Hans Skov, drevet mere ekstensivt og storkevenligt med vedvarende græsarealer, høslæt og kreaturer i det fri. Det danske industrilandbrug levner ikke føde nok til storke. Næsten 2/3 af Danmark er opdyrket af landbrug, i følge Danmarks Statistik, hvilket er den højeste andel i verden.
/JN

Kilder: dof.dk, jp.dk, jordbrug.dk.

ANNONCE

Seneste artikler

ANNONCE

Læs også...