Godt yngleår for storke i Danmark

2023 kan blive det bedste yngleår for danske storke i 35 år. 12 storkepar har indtil videre fundet sammen.

Hvid Stork på rede. Foto: NaturGrafik.dk.

Vækst fra syd

Sønderjylland er forsat den landsdel, der har den største storkebestand med 7 par i 2023 ud af landets foreløbigt 12 par. Storkebestanden ekspanderer syd for Danmark, hvor en vækst af antallet af storkepar i Holland og Tyskland giver afkast til Danmark og sender flere storke mod nord.

I Holland er storkebestanden de senere år steget til over 1.500 par. Vel og mærket i et land, der geografisk er noget mindre end Danmark. Også lige syd for den dansk-tyske grænse har storken fremgang, hvor Slesvig-Holsten oplever en tilsvarende vækst.

Storken har fremgang i Danmark
I 2008 blev den hvide stork erklæret uddød som ynglefugl i Danmark. Nu er den heldigvis tilbage. I 2023 med 12 ynglepar, hvilket er det højeste antal i 35 år. Foto: Dreamstime.com.

Hans Skov, Dansk Ornitologisk Forenings storkeekspert, har studeret storke i over 40 år. Han er tidligere udtrykt bekymring på vegne af de danske storke, da det danske kulturlandskab ikke er særlig storkevenligt, hvilket giver storkene problemer med at finde tilstrækkeligt med føde til sig selv og deres unger.
Landbruget syd for Danmark bliver, i følge Hans Skov, drevet mere ekstensivt og storkevenligt med vedvarende græsarealer, høslæt og kreaturer i det fri. Det danske industrilandbrug levner ikke føde nok til storke. Næsten 2/3 af Danmark er opdyrket af landbrug, i følge Danmarks Statistik, hvilket er den højeste andel i verden.

Kilder: dr.dk, dof.dk, jp.dk, jordbrug.dk. Artiklen er opdateret 14. maj 2023.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE