EU-kommissionen klar med plan, der skal hjælpe bierne.

Bier er vigtige bestøvere og mange fødevareafgrøder og frugtplantager m.m. er afhængige af bestøvning fra insekter. Hver tiende bi- og sommerfugleart er truet af udryddelse, og den udvikling ønsker EU-kommissionen at bremse.

Kommissionen har nu fremlagt en syvårsplan, der skal hjælpe de trængte insekter. Det skriver Reuters.

Et af redskaberne er bl.a. at reducere brugen af sprøjtegifte, men insekternes levesteder skal også forbedres – både i byområder og i landbrugsområder.
Desuden ønsker EU-kommissionen, at overvågningen af insekter øges på tværs af EU's medlemslande.

Bierne er vigtige bestøvere som denne honningbi, der er på besøg i et æbletræ. Også de naturligt hjemmehørende, vilde bier er truede – og er ligesom bistadernes honningbier, vigtige bestøvere.

Europa-Parlamentet og Rådet, der repræsenterer EU's regeringer, skal godkende planen. Medlemslandene skal herefter finde foranstaltninger, der kan vende tilbagegangen for bier og andre bestøvere inden 2030.

Planen er en revision af tiltaget fra 2018, der søgte at forbedre viden og offentlighedens bevidsthed om tilbagegangen af bestøverne.
/MR

Kilder: Reuters.com, dr.dk, tvpworld.com.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE