Fremtidens landmænd skal lære om naturpleje

Danske landmænd skal i fremtiden være bedre til naturpleje.

Landbrugselever skal lære om natur så landbruget i fremtiden kan bistå med at skabe bedre vilkår for Danmarks vilde dyr og planter.

Da jeg var barn var en effektiv landmand, blandt ligesindede, en der evnede at udnytte sin jord til det absolutte yderste. Pløjning helt tæt på den kommunale vejrabat (og gerne lidt over) eller pløjning helt ind til roden af gravhøjen var mange steder god latin. Der var næppe noget smukkere end en lige plovfure.
I dag (2017) er det stadig de færreste steder at de lovpligtige 2 meter fra gravhøjens fod friholdes for opdyrkning, men omverdenens ønsker og krav til landbruget er ikke blevet mindre komplekse i de senere år – og fra samfundets (danskernes) side er der et stort ønske om landets tilbageværende natur varetages så vi bl.a. tilgodeser engens fugle og planter. Der er et stort behov for naturpleje af både offentlige og private naturarealer.

Se også Meningsmåling: Danmark skal gå forrest med strenge miljøkrav.

Lære om naturpleje i forbindelse med den blå naturpakke.
Som et tiltag i Naturpakken 2016, som blev indgået af V, K, LA og DF, skal danske landbrugselever derfor fremover uddannes i naturpleje (naturforståelse?) som en obligatorisk del af landbrugsuddannelsen. De kommende landmænd skal blandt andet undervises i, hvordan afgræsning af naturarealer kan sikre, at områder ikke gror til. På den måde kan man nemlig holde arealerne lysåbne til glæde for de dyr og planter, der trives bedst i disse omgivelser. Det oplyser Landbrug & Fødevarer.
Det øgede fokus på naturpleje på landbrugsuddannelserne bliver bakket op i erhvervet. Hos Landbrug & Fødevarer vækker det glæde, at landbrugselever bliver klædt bedre på til at tage vare på naturen.
Som moderne landmand er du nødt til at vide noget om naturen og de regler, der er på området. Både for at undgå at komme galt afsted, men også for at vide, hvordan du kan skabe de bedste vilkår for de vilde dyr og planter på din bedrift“, siger Lone Andersen, der er formand for det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen og viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Herfra tror jeg det er en god satsning både for naturen og for dansk landbrug. I naturbevarelse ligger der en masse samfundsmæssig goodwill og gode fortællinger. En goodwill og pr-værdi, der ikke er uvæsentlig for branchen – ligesom positiv public relation er det fra alle øvrige brancher.

Der findes 18 landbrugsskoler i Danmark.
/JN

Kilde: Landbrug & Fødevarer, lf.dk.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE