Finanslov: En milliard til bedre landbrugsmiljø

Den nye finanslov kan gå hårdt ud over Danmarks natur og vandmiljø.
Den nye finanslov frygtes at gå hårdt ud over Danmarks natur og vandmiljø.


Finanslov giver endnu et hårdt stød til trængt, dansk natur.

Indsatser for over én mia. kroner skal forbedre landbrugsmiljøet.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og selv det Konservative Folkeparti afsætter med finanslovsaftalen 1.125 mio. kroner til såkaldte “miljøtiltag” som en del af  en fødevare- og landbrugspakke.

Naturbeskyttelse lempes
For at sikre bedre rammevilkår for landbrugserhvervet vil regeringen udfase de reducerede kvælstofnormer så landbruget fremover får lov at bruge mere kunstgødning på markerne. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Randzoneloven ophæves så det igen bliver muligt at bruge kunstgødning og pesticider helt ud til kanten af vandløb. Desuden afskaffes 60.000 hektar målrettede efterafgrøder, der oprindeligt var tiltænkt at tilbageholde næringsstoffer. Gødskningsforbuddet på beskyttede naturarealer, såkaldte § 3-arealer, vil også blive lempet, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

For at sikre, at indsatserne kan ske under hensyn til miljøet og Danmarks EU-retlige forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet og nitratdirektivet, er der afsat en reserve på 225 mio. kroner i 2016 og 300 mio. kroner årligt fra 2017 til 2019 til at gennemføre kompenserende miljøtiltag, oplyser ministeriet.

Kritik fra natur og miljøorganisationer og danske vandværker.
Ikke overraskende er Danmarks Naturfredningsforening ikke glad for den nye finanslov, der ifølge foreningen betyder mere forurening og mindre miljø.
De danske vandværker har tidligere kaldt Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) tiltag for “det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år.”
/JN

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE