Kritik af statens naturpleje ved Gudenåens kilder.

Området ved Gudenåen efter besøg af de store maskiner. Foto: Morten D.D. Hansen

Det er noget af Danmarks fineste natur, der er blevet ødelagt, ifølge biolog og museumsinspektør Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk museum i Aarhus. Morten D.D. Hansen besøgte for nylig området og opdagede naturplejeindsatsen på det statslige naturområde, der forvaltes af Naturstyrelsen. Ifølge Morten D.D. Hansen har store maskiner kørt dybe hjulspor og vegetationen er slået helt i bund ved Tørring, hvor Gudenåen og Skjernåen har deres udspring.
Det er der dog ifølge Naturstyrelsen ikke noget nyt i. Plejen af området og slåning af vegetationen er netop med til at styrke områdets natur. Medarbejdere fra både Hedensted og Vejle kommune vil dog sammen med Naturstyrelsen nu besigtige området på baggrund af kritikken fra Morten D.D. Hansen.

I et svar til Morten D.D. Hansen på Twitter, skriver Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at ”Naturstyrelsen ser på sagen, så vi kan finde ud af, hvad der er hændt”.

Slåning af naturområder er et velkendt driftsindgreb i områder, hvor lyskrævende arter fordres af kort vegetation. Det gælder særligt hvor der ikke er tilstrækkeligt med græsningsdyr som f.eks. får, heste eller kreaturer, der kan hindre tilgroning. Slåningsindsatsen foretages dog normalt fra sensommer hen til det tidlige efterår, og ikke midt på vinteren som det tilsyneladende er sket i dette tilfælde.
Tilgroning vurderes som en af de største trusler mod Danmarks lysåbne naturområder som heder, overdrev og enge.

/MR

Kilde:dr.dk, twitter, facebook

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE