Søstjerner til svinefoder

soestjerne
Forsøg med søstjerner i opbygningen af flæskestegen.

Muslingefiskerne i Limfjorden generes af store mængder søstjerner. Søstjernerne spiser blåmuslingerne og truer dermed muslingefiskeriet. Muslingeerhvervet har derfor indledt et målrettet fiskeri efter søstjernerne – og som et forsøg sendes der nu ikke mindre end 100 tons indfangede søstjerner fra Limfjorden til virksomheden DAKA i Randers. DAKA skal prøve at forarbejde de mange søstjerner til fodermel, som bl.a. kan bruges til foder til grise og mink.

Limfjordsfiskerne har tidligere gjort anstrengelser for at udnytte de mange søstjerner, der generer muslingefiskeriet. Således blev der sidste år sendt et større parti søstjerner til en tysk fiskemelsfabrik. I følge muslingeerhvervet er det ikke svært at afsætte melet fra søstjernerne, men omkostningerne ved transporten til Tyskland gør søstjernefiskeriet urentabelt. Derfor prøver erhvervet nu med danske DAKA, der menes at kunne lave søstjernemelet billigere.
/MR

Kilde: DR.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE