Skandinaviske naturforeninger: Nej til sæljagt!

Bestanden af Spættet Sæl er vokset kraftigt i de senere år og giver flere konflikter med fiskerne, der ønsker jagt på de fiskespisende konkurrenter.
Bestanden af Spættet Sæl er vokset kraftigt i de senere år og giver flere konflikter med fiskerne, hvor mange ønsker jagt på de fiskespisende konkurrenter.

Nordiske naturforeninger gør fælles front mod politikere for at hindre skydning af sæler.
Tre nordiske naturbeskyttelsesforeninger, herunder Danmarks Naturfredningsforening, sender samlet forslag til Finland, Sverige og Danmarks miljø- og fiskeriministre for at løse konflikten mellem sæler og fiskere. De grønne organisationer anerkender ikke skydning af sælerne som en løsning, sådan som mange fiskere ønsker det. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening på sin hjemmeside.

Naturbeskyttelsesforeninger ønsker penge til forskning og forsøg med afværgeforanstaltninger. 
Sammen med den finske Naturskyddsföreningen og Svenska Naturskyddsforeningen har Danmarks Naturfredningsforening blandt andet anbefalet de respektives landes miljø og fiskeriministre at afsætte flere penge til undersøge afværgeforanstaltninger i de ramte fiskerier og indlede et samarbejde med fiskerne om at udvikle og afprøve nye ideer og fiskerimetoder. De svenske fiskere er i fuld gang, sammen med svenske forskere.
– Ikke mindst anbefaler vi, at få genoprettet fiskebestandene i havene, da en livskraftig fiskebestand vil reducere konflikterne omkring sælerne, siger Bo Håkansson på dn.dk.

Sæler spiser i stigende grad de fisk som fiskerne gerne vil hjemtage.
Mange af havets fiskebestande har det skidt i følge naturfredningsforeningen – og det giver i stigende grad konflikter mellem på den ene side fiskerne og på den anden side de rovdyr (sæler), der lever af fiskene, Det ses af, at fiskerne i stigende grad søger om tilladelse til at skyde sælerne fordi, de tager “deres” fisk. Naturstyrelsen har givet tilladelser til skydning af enkelte sæler.

Sælbestand i fremgang, men jæger skeptisk overfor egentlig jagt.
En vis jagt på sælerne vurderes ikke at true sælbestanden, men vil antagelig gøre sælerne mere sky og påvirke den del af turistindustrien, der nyder godt at sælsafarier bl.a. i Vadehavet.
NaturGuide.dk har talt med flere jægere, der gerne så jagt på sæler, men pointerer samtidig dilemmaet med risiko for anskydninger. På land eftersøges anskudte pattedyr altid af en trænet hund (en såkaldt schweisshund). “På havet er dette ikke muligt og døde eller døende sæler, der skyller op på strandene vil næppe give jægerstanden folkelige point”, som strandjæger Klaus Jensen udtrykker det til NaturGuide.dk. Han tror derfor ikke at jægerforbundet vil gå forrest sammen med erhvervsfiskerne for at indføre jagt på sæler.
/MR

Kilde: dn.dk

 

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE