Forsat fald i yngle-skarver i Danmark

Lignende artikler

Antallet af ynglende skarver falder forsat i Danmark. Foto: J.J. Harision.
Antallet af ynglende skarver falder forsat i Danmark. Foto: J.J. Harision.

Antallet af ynglende skarver er faldet drastisk i 2013 i forhold til 2012.
Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har opgjort antallet til 2.830 færre ynglende skarvpar i forhold til 2012. Det er et fald på 10 procent. Skarven har en i årrække været anset som et problem for fjord- og fritidsfiskere da skarven konkurrerer med fiskerne om fiskeressourcerne. Desuden kan skarven gøre skade på de fisk, der sidder i fiskernes åbne bundgarn, pæleruser og kasteruser.
I de senere år har der også fra sports- og lystfiskere lydt kritik af det høje antal skarver i Danmark, der anklages for at forgribe sig på bl.a. lakseyngel (de såkaldte smolt).

Antallet af ynglende skarver i Danmark nærmer sig en halvering i forhold til 2006.
Skarvbestanden i Danmark steg kraftigt gennem 1980erne som et resultat af forbedret beskyttelsen i Danmark og det øvrige Europa. Fra 1993 til 2006 var antallet af ynglepar i Danmark ret stabilt omkring 39.000 par. Siden er ynglebestanden gået tilbage. I 2008 blev der talt 33.700 reder. De nyeste tællinger fra Nationalt Center for Miljø og Energi angiver 24.586 danske ynglepar af skarver i 2013.

Skarven er beskyttet af fuglebeskyttelsesdirektivet.
EU's fuglebeskyttelse- og habitatdirektiv lægger rammerne for forvaltningen af skarv i Danmark. Fuglebeskyttelsesdirektivet forpligter Danmark til at udpege beskyttelsesområder for skarv, der optræder som en regelmæssigt tilbagevendende trækfugleart i antal af international eller national betydning. Direktivet forhindrer, at der åbnes for en egenlig jagttid på skarven i Danmark. Dog har Naturstyrelsen mulighed for at udstede lokale reguleringstilladelser.
/JN

Kilder: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Naturstyrelsen/Forvaltningsplan for skarv i Danmark.

Seneste artikler

ANNONCE
Deaktivér venligst din Adblocker
Kære læser!
NaturGuide.dk er et 100% gratis magasin med nu over 1300 gratis artikler til dig. Det kan vi kun levere, hvis vores annoncører må vise annoncer. Til gengæld lover vi, at vi ikke generer dig med blinkende, larmende reklamer.
10 % af vores annonce-provenu donerer vi til naturbevarelse. 
Hjælp os med at hjælpe - og deaktivér din adblocker for NaturGuide.dk.

På forhånd tak.
Close