Forsat fald i yngle-skarver i Danmark

Antallet af ynglende skarver falder forsat i Danmark. Foto: J.J. Harision.
Antallet af ynglende skarver falder forsat i Danmark. Foto: J.J. Harision.

Antallet af ynglende skarver er faldet drastisk i 2013 i forhold til 2012.
Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har opgjort antallet til 2.830 færre ynglende skarvpar i forhold til 2012. Det er et fald på 10 procent. Skarven har en i årrække været anset som et problem for fjord- og fritidsfiskere da skarven konkurrerer med fiskerne om fiskeressourcerne. Desuden kan skarven gøre skade på de fisk, der sidder i fiskernes åbne bundgarn, pæleruser og kasteruser.
I de senere år har der også fra sports- og lystfiskere lydt kritik af det høje antal skarver i Danmark, der anklages for at forgribe sig på bl.a. lakseyngel (de såkaldte smolt).

Antallet af ynglende skarver i Danmark nærmer sig en halvering i forhold til 2006.
Skarvbestanden i Danmark steg kraftigt gennem 1980erne som et resultat af forbedret beskyttelsen i Danmark og det øvrige Europa. Fra 1993 til 2006 var antallet af ynglepar i Danmark ret stabilt omkring 39.000 par. Siden er ynglebestanden gået tilbage. I 2008 blev der talt 33.700 reder. De nyeste tællinger fra Nationalt Center for Miljø og Energi angiver 24.586 danske ynglepar af skarver i 2013.

Skarven er beskyttet af fuglebeskyttelsesdirektivet.
EU's fuglebeskyttelse- og habitatdirektiv lægger rammerne for forvaltningen af skarv i Danmark. Fuglebeskyttelsesdirektivet forpligter Danmark til at udpege beskyttelsesområder for skarv, der optræder som en regelmæssigt tilbagevendende trækfugleart i antal af international eller national betydning. Direktivet forhindrer, at der åbnes for en egenlig jagttid på skarven i Danmark. Dog har Naturstyrelsen mulighed for at udstede lokale reguleringstilladelser.
/JN

Kilder: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Naturstyrelsen/Forvaltningsplan for skarv i Danmark.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE