Kan nåletræer også skifte farve og tabe nålene om efteråret?

Efterårsfarver på fyrretræer.

Af Marianne Riis.

skovfyr_naaletab01Flere læsere, og selv min egen mor, har undret sig over at mange fyrretræer står med gule nåle på de inderste grene.

Nåletræer skifter også nåle.
Om efteråret er det velkendt at løvtræernes blade skifter farve fra grøn til røde, gule og brune nuancer i takt med efterårets fremtråden. Nåletræer skifter faktisk også “blade” ligesom løvtræer. Nåletræerne skifter nålene ud løbende og derfor oplever vi at nåletræerne altid er stedsegrønne (bortset fra lærk).
Det sker dog at vi kan se nåletræer med efterårsfarver. Skovfyrren kan afkaste gamle nåle på de 3-4 år gamle skud. Det sker ofte i sensommeren og efteråret, hvor de inderste nåle på grenene fremstår gule.
Har træet ydermere været udsat for stresspåvirkninger som f.eks. tørke, kan også sidste års nåle fremstå gule, hvor de nye skud fra i år forsat bevarer skovfyrrens normale blågrønne farve.

En række skadedyr og sygdomme kan også påvirke nåletræernes farve f.eks. lus – Se Lus i granskoven.
Hos skovfyrren kan svampesygdommen “Fyrrens sprækkesvamp” også give “efterårsfarver”, men de rødfarvede nåle ses her om foråret i modsætning til skovfyrrens normale nåleafkast om efteråret.

skovfyr_naaletab02
Skovfyr med gule nåle i oktober er et almindeligt efterårsfænomen. Træet her har desuden været tørke-stresset i den forgangne sæson, hvilket også har givet gule nåle til sidste års skud, mens de nyeste skud fra foråret forbliver blågrønne.

Kilder: trae.dk, Københavns Universitet, videntjenesten.ku.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE