Derfor får efterårsskoven røde og gule farver

De danske løvskove kan være et farveorgie i efteråret med oktober som højsæson inden bladene smides. Afhængig af træart og vejrforhold varierer farvespektret i brune, gule og røde nuancer – og er hvert år en oplevelsesfest for øjet.

Efterårsfarver i skoven
En dansk bøgeskov i oktober.

Vejret påvirker skovens høstfarver

Det grønne klorofyl er forsvundet fra bladene og de røde og gule nuancer træder frem.

Bladenes grønne farve mistes som følge af genbrug.

Forår og sommer er træernes blade grønne på grund af bladenes indhold af det grønne farvestof klorofyl. Magnesium er en vigtig bestanddel i klorofyl. Om efteråret trækker træerne det magnesium, der findes i bladene ind i grenene og stammen for at genbruge det til næste år – og uden magnesium mister bladene deres grønne sommerdragt og skovens efterårsfarver træder frem.

Farver er tilbagekastet lys

Grunden til at træernes blade for det menneskelige øje ser grønne ud om sommeren, skyldes at bladenes klorofyl sorterer i sollyset. Lyset fra solen består nemlig af alle regnbuens farver, der samlet giver et hvidt lys, men planterne bruger især det røde lys når de skal producere sukkerstoffer og vokse. Bladenes klorofyl sørger netop for at lukke det røde lys ind, men kaster det blå og gule lys tilbage. Blander du blåt og gult får man netop den grønne farve – og derfor er bladene grønne.

Røde og gule efterårsfarver.

Når træet om efteråret har trukket det værdifulde magnesium ud af bladet og klorofylet nedbrydes findes der især to betydelige farver tilbage. Den gule farve, der består af farvestoffet carotenoid, der især kendes fra efterårets birketræer samt den røde farve anthocyanin, der ofte ses hos f.eks. spidsløn og bærmispel.
Mængden og variationen af farvestofferne kan variere en del fra træ til træ og giver efterårsskoven den flotteste farvepragt i gule, rødbrune og røde farver, der hvert år må ud og opleves.

Vejret påvirker farverne

Vejrforholdene om efteråret har også indflydelse på efterårsskovens farvepragt. I et solrigt efterår med kølige nætter er der en tendens til, at der dannes flere røde farvestoffer i bladene.
Før vinteren sætter ind har træerne allerede dannet nye knopper på grenene, der er klar til at springe ud når foråret sætter ind.

asp_leaf
Blad af bævreasp, der historisk er en af de ældste træarter i de danske skove.

God tur i efterårsskoven!

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE