Gror mos altid på nordsiden af træer?

mos_skovEn læser spørger om det er korrekt at mos altid vokser på nordsiden af træer – og derfor kan bruges som retningsgiver, hvis man er faret vild i skoven?

Man skulle måske ikke tro det, men det sker faktisk ikke så sjældent at nogle farer vild i den danske natur. Oftest i de større, øde naturområder som f.eks. flere af de større, jyske klitplantager. Er man ikke vant til at færdes og orientere sig i naturen, kan det desuden være svært at skelne elementer og bevoksninger fra hinanden, vurdere afstande og retninger.

Mos som retningsgiver.
Det er rigtigt at det ofte hævdes at man kan finde nord ud fra mossets placering på træernes stammer. Desværre vokser mosset ikke entydigt på nordsiden af træernes stammer, ifølge skovfoged og naturvejleder Niels Lisborg.

Der er en vis tendens til at mosset er mest udbredt på nordsiden af træernes stammer, men det er ikke altid tilfældet! Bevidstheden om, at mos altid vokser på den nordlige side af træerne er en gammel historie, siger Niels Lisborg. Det giver da også til en vis grad mening da den nordlige side af et træ bliver mindre solbeskinnet end de øvrige dele af stammen. Her er køligere og mere fugtigt, hvilket giver gode betingelser for mosser.

moss_treeDer er en tendens til at mos i højere grad vokser på den nordlige side af et træ på den nordlige halvkugle,” siger Lisborg. “På den sydlige halvkugle vil mosser nok have en tendens til at vokse på den sydlige, skyggefulde side. Det er dog ikke helt så simpelt da mange forhold påvirker lysindfaldet, herunder andre (nabo)træer, skråninger, hvorpå træerne vokser. Vindpåvirkningen kan også have en udtørrende effekt. Lige som træets hældning kan have betydning for hvordan vand løber ned ad stammen”

Betydelig usikkerhed.
Der kan således godt i nogle tilfælde vokse mere mos på den østlige, sydlige eller vestlige side af træer. Mos på træstammer til brug som retningsgiver for verdenshjørnerne er derved omfattet af en betydelig usikkerhed.
Hvis der er mange træer, over et større areal, hvor mosset er mest udbredt på den ene og samme side, er der lidt større sandsynlighed for at denne side peger i nordlig retning.
/MR

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE