EU: Polen skal stoppe med at fælde fredet urskov!

Bialiwieza-skoven er en af de sidste urskove i Europa. Foto: Frank Vassen CC BY 2,0, Wikimedia

Den omfattende skovhugst i Bialiwieza-skoven er en overtrædelse af EU’s love, mener EU-Domstolens generaladvokat.

En af Europas sidste urskove.

Bialowieza-skoven er en af Europas sidste urskove. Den er på over 150.000 hektar og strækker sig både ind i Polen og Hviderusland. Europas største pattedyr, bisonoksen har blandt andet hjemsted i skoven. Området er et EU-beskyttet naturområde og en del af skoven er af Unesco opført som verdens naturarv.

Meldingen fra EU-Domstolens generaladvokat Yves Bot om at skovhugsten overtræder EU’s love og kan forringe yngleområderne for beskyttede dyr, er er opbakning til EU-Kommissionen, der i juli sidste år slæbte Polen for retten netop på grund af den omfattende skovhugst.
Da sagen i sin tid blev rejst, udstedte EU-Domstolen et midlertidigt forbud mod mere skovhugst, mens retten behandlede sagen. Det påbud valgte Polen helt usædvanligt ikke at efterkomme. I november valgte domstolen så at true med dagbøder på mindst 100.000 euro (omkring 750.000 kroner), hvis fældningen ikke stoppede øjeblikkeligt. Fældningen foregår stadigvæk dog lover den polske miljøminister, Henryk Kowalczyk, at rette sig efter EU-Domstolens endelige dom.

Miljøorganisationer har dog udtalt, at der allerede er sket uoprettelige skader på grund af skovhugsten, men at det trods alt er sket i et mindre område af 10.000 år gamle økosystem.

EU-Domstolens endelige dom kommer senere.

MR/

Kilde: information.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE