Er det forbudt at hjælpe pindsvin?

En læser spørger om det er rigtigt, at det ikke længere er tilladt at hjælpe pindsvin i nød?

Svaret er både ja og nej. Det er ikke længere tilladt for privatpersoner at pleje nødstedte pindsvin uden en officiel tilladelse fra myndighederne. Det fremgår af Artfredningsbekendtgørelsens bilag 6. Disse regler trådte i kraft i 2019.

Det er ikke længere tilladt for private at tage pindsvin i pleje uden særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Ligesom det gælder for den øvrige del af vores vilde fauna – uanset om det er en skrubtudse, halsbåndsmus, sølvmåge – eller pindsvin, så har dyrelivet – som art og på individ-niveau sjældent brug for individuel pleje i relation til artens overlevelse og udbredelse. Derimod har arterne brug for levesteder og plads med de rette betingelser for fødegrundlag, skjulesteder, yngleforhold m.m.
For pindsvinet betyder det at man kan hjælpe ved at gøre sin have mere pindsvinevenlig. Lav plads til grenbunker i haven, der kan virke som skjulested i dagtimerne og efterlad gerne blad-bunker i efteråret, hvor pindsvinet kan gemme sig for vinteren. Sørg også gerne for at der er vand tilgængeligt i haven. Det kan mange dyr få glæde af – herunder pindsvinet.
/NL

Finder man et sygt eller skadet pindsvin kan man evt. kontakte Dyrenes beskyttelse via den vagtcentral som organisationen har oprettet. Vagtcentralen har nummeret 1812. Man kan også kontakte foreningen Pindsvinevenner i Danmark på tlf. +45 3014 1665.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE