Derfor hedder det en isfugl

Isfuglen ses også i Danmark om vinteren, men det er ikke derfor den hedder isfugl. Foto: Shantanu Kuveskar, CC BY-SA 4.0, Wikipedia.

Isfuglen hed oprindeligt “jernfugl”.

I Danmark har vi både isfuglen som ynglefugl, men Danmark er også overvintringsområde for en del svenske isfugle. Man kan altså sagtens møde en af Danmarks farverigeste fugle en kold vinterdag langs søbredder og åløb. Det er dog ikke derfor den hedder en isfugl.

Gennem tiden har vi danskere hentet en del låneord fra udlandet – ikke mindst Tyskland. I dette tilfælde har vi dog fordansket et tysk ord så det giver en helt anden mening. Ordet isfugl menes nemlig at komme af det tyske “eisvogel”, der betyder jernfugl, hvilket henviser til fuglens metalglinsende skær. Eisvogel er altså på dansk blevet til isfugl.

Annonce

Læs mere om isfuglen.

Annonce