Salamandere

Lignende artikler

Salamandere kan uden for yngletiden ligne firben når man træffer dem i landskabet. Men salamanderne er ikke små øgler, men hører til padderne. I Danmark har vi tre arter af salamandere.

Lille vandsalamander lever på land uden for yngletiden. Fotoet til højre viser en hun og han-salamander i yngledragt.
Lille vandsalamander lever på land uden for yngletiden. Fotoet til højre viser en hun og han-salamander i yngledragt.

Lille vandsalamander, Triturus vulgaris

Udseende:
En voksen Lille Vandsalamander måler typisk 6-7 cm fra snude til halespids. Den kan dog blive lidt større. Når salamanderen træffes uden for yngletiden – ofte et godt stykke fra vandhullet – er den beskeden brunlig i farven (foto herover). Den kan næsten minde om et firben, men huden er fløjlsagtig og den har ikke skæl som firbenet. Om foråret ændrer salaman-deren udseende. Hunnen er fortsat gråbrun i farven, men hannen bliver mere kontrastrig og udvikler en høj bølget rygkam helt ud til halespidsen.

Lille vandsalamander, han i yngledragt.
Lille vandsalamander, han i yngledragt.

Levevis
Salamanderen overvintrer på land gravet ned i jordbunden eller under sten og træstammer og lignende. Om foråret søger salamanderen mod vandhullet, hvor parringen og æglægningen foregår. Salamanderens larver lever lige som haletudser i vandet for senere at forvandles og gå på land. Uden for yngletiden træffes salamanderen i skove og enge, men skjuler sig ofte i dagtimerne. Om natten kommer den frem og går på jagt efter smådyr som insekter og orm og hvad den ellers kan finde.

Udbredelse:
Lille vandsalamander er udbredt over hele Danmark med undtagelse af få øer.
Særligt om Lille salamander:
Lille Vandsalamander kan blive ganske gammel . I “Nordens padder og krybdyr” oplyses en alder på 28 år for en salamander i fangensskab.


ØVRIGE SALAMANDERE I DANMARK

I Danmark findes udover Lille Vandsalamander også Stor Vandsalamander og Bjergsalamander. Sidstnævnte træffes kun i det sydlige Jylland.

Stor Vandsalamander
Stor Vandsalamander (Triturus cristatus) er mindre almindelig end Lille Vandsalamander. Den kendes fra sin mindre slægtning på den vortede hud med mange hvide pletvorter. Undersiden er oftest gul, ligesom tåspidserne også er tydeligt gule.

Stor vandsalamander er mere vortet og har gule tå-negle.
Stor vandsalamander er mere vortet og har gule tå-negle.

Bjergsalamander
Bjergsalamanderen (Ichthyosaura alpestris) findes kun få steder i det sydligste Jylland, hvor den trods navnet især er knyttet til løvskov. Artens ynglevandhuller ligger også i eller tæt på skovområder.

Bjergsalamander, han.
Bjergsalamander, han. Bjergsalamander kan forveksles med de to andre danske salamandre, men den har ensfarvet gul (hun) til rødorange (han) bug og strube. Lille vandsalamander har altid plettet underside og stor vandsalamander er dels større, mere vortet og med plettet bug og mørk strube.

Kilder: Nordens padder & krybdyr; Kåre Fog, A. Schmedes, D. R. De Lasson, Danmarks dyreverden, b.5, A. Schiøtz.

ANNONCE

Seneste artikler

Deaktivér venligst din Adblocker
Kære læser!
NaturGuide.dk er et 100% gratis magasin med nu over 1300 gratis artikler til dig. Det kan vi kun levere, hvis vores annoncører må vise annoncer. Til gengæld lover vi, at vi ikke generer dig med blinkende, larmende reklamer.
10 % af vores annonce-provenu donerer vi til naturbevarelse. 
Hjælp os med at hjælpe - og deaktivér din adblocker for NaturGuide.dk.

På forhånd tak.
Close