60 procent af verdens primater truet af udryddelse!

Kattalemuren lever kun på Madagaskar og er en af de primater som er i fare for at uddø. Foto: Mathias Appel, Wikimedia

Den mest omfattende gennemgang af primatarterne der nogensinde er lavet, viser i en ny rapport, at der er dystre fremtidsudsigter for størstedelen af jordens ikke-menneskelige primater. Og det bliver endnu værre.

Landbrug er den største trussel.
60 procent af primaterne er truet af udryddelse og hele 75 procent af arterne oplever faldende population. Den største trussel skyldes, at deres levesteder forsvinder. Hele 76 procent af levestederne inddrages til landbrug. Det er blandt andet produktion af soya, gummi og palmeolie, der skal laves plads til på bekostning af primaterne. Dertil kommer skovrydning og beslaglægning af græsningsarealer til husdyr.
To tredjedele af verdens primater lever i dag i skovområder i DR Congo, Madagaskar, Brasilien og Indonesien. Problemet vokser i takt med en høj befolkningstilvækst i skovområderne og fattigdom.

Primaterne er dog også udfordret på grund af minedrift, boring efter fossile brændsler og mineraler. Dertil kommer jagt og handel med truede dyr.

Det bliver værre.
Ifølge antropologiprofessor Paul Garber fra University af Illinois, som har ledet forskningen er flere af arterne allerede så truet at der skal gribes til handling straks. Ifølge ham er det ved at være sidste chance for at reducere eller i bedste fald eliminere den menneskelige trussel mod primaterne, som trods alt er vores nærmeste nulevende, biologiske slætninge.
Paul Garber mener, at uddannelse af lokalbefolkning, afhjælpning af fattigdom samt bevaring af skovområder er vejen frem og det skal på den globale dagsorden. Hvis ikke det sker vil mange af jordens primat-arter være forsvundet om allerede 25 år.
MR/

Kilde: dr.dk

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE