Markant tilbagegang af fugle i EU

Det videnskabelige tidsskrift Ecology and Evolution har publiceret en ny opgørelse, der på baggrund af et omfattende datasæt konkluderer et fald på 17-19% i det samlede antal ynglefugle i EU.

Det er primært arter knyttet til det åbne land og landbrugsområder, der lider stor tilbagegang. Opgørelsen konkluderer et fald på 560-620 millioner fugle i forhold til 1980. Det gælder særligt vipstjerter, stære og lærker. Også gråspurven er gået markant tilbage.

Tilbagegangen på 17-19 % svarer næsten til at hver femte fugl er forsvundet! Det intensiverede landbrug i EU's landbrugslande angives som årsag til arternes tilbagegang, hvor fuglenes levesteder og fødegrundlag er reduceret.

Forskernes undersøgelser understøtter tidligere vurderinger, der indikerer et forsat betydeligt tab af biodiversitet og forfatterne bag opfordringer til at der handles for at reducere truslen for arternes tilbagegang.

Tabsmønstrene, der også ses på tværs af kontinenter, bl.a. i Nordamerika, tydeliggør de presserende behov for bevarelse af fugle, der er tilknyttet landbrugsområder og græsarealer. Forskerne mener, at der er behov for en omhyggelig vurdering af biodiversitetsændringer for at forstå, hvordan man i politiske henseender bør reagere.
/MR

Kilde: Ecology and evolution. Foto: Sanglærke, Vitalii Otroshko/Dreamstime.com

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE