Hvad skyldes de store galler på tidsler?

Hvad skyldes de store knolde på tidsler?
Hvad skyldes de store knolde på tidsler?

Tidsel-båndfluen har været på spil.

En læser har bemærket nogle store, grønne “knolde” på tidsler ved sit sommerhus og undrer sig over årsagen da de ikke er relateret til tidslernes blomster og dermed evt. frøsætning. Svaret er, at der er tale om galler!
Det er som oftest insekter, der står bag naturens mange galler. Det gælder også i dette tilfælde, hvor det er Tidselbåndfluens larver, der står bag. En galle er en svulst-agtig dannelse fremkaldt af forskellige, parasitiske organismer, som lever på planter.

Disse store, knoldelignende vækster på tidslerne skyldes tidsel-båndfluen.
Disse store, knoldelignende vækster på tidslerne skyldes tidsel-båndfluen.

Tidselbåndfluen (Urophora cardui) er udbredt på lokaliteter, hvor der står mange Ager-tidsler, især langs usprøjtede marker, veje og i skovbryn.
Gallerne bemærkes især efter midsommer som tydelige, grønne knolde på tidslen – nogle på størrelse med en valnød. Skærer man gallen igennem finder man ofte ikke bare en larve, men gerne flere larver, der lever i og af gallens indre.

Der findes flere arter af båndfluer. Navnet kommer af fluens flotte bånd på vingerne. Tidselbåndfluen er en ret stor båndflue. Udover de smukke båndmønstre på vingerne, kendes arten på den gule plet bagest på forkroppen, og den blåsorte bagkrop.

Tidselbåndflue med sit smukke vingemønster.
Tidselbåndflue med sit smukke vingemønster.

Hvordan opstår galler?
Gallen består af væv, som planten har skabt under påvirkning fra den organisme, som lever inde i den. Parasitten udskiller stoffer, som styrer celledeling og specialisering i vævet omkring den, så der skabes en svulst, som er både levested og fødegrundlag for organismen. Ofte har vævet i gallen en helt anden sammensætning end plantens normale væv, en sammensætning, som svarer meget bedre til parasittens end til plantens behov.
/JN

Kilder: fynskeinsekter.dk, Wikipedia, fugleognatur.dk, naturporten.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE