Hvad er det? – røde elletunger!

Røde tunge-galler på rødel.
Røde tunge-galler på rødel.

Rødellens røde tungegaller.

Af og til kan man iagtage hvad der nærmest ligner røde tunger på elletræets “kogler”. En læser har undret sig over fænomenet og indsendt et foto.

Der er tale om sækdug-svampen Taphrina amentorum (tidl. Taphrina alni). Når hunblomsterne på Rødel (Alnus glutinosa) er bestøvet udvikler hunraklerne sig til at være koglelignende. Det er oftest fra disse “kogler” man kan opleve de røde svampe-galler vokse frem.
Svampeinfektionen forårsager den tungelignende galle, der ikke har noget dansk navn, men på engelsk betegnes “Alder tongue gall” – elletunge galle.
elletunge_galleFænomenet ses oftest i august og september.
I senere stadier bliver gallen brun og gråsort. Svampesporene spredes med vinden til andre træer.
Det er i øvrigt ikke de røde galler, der har givet rødellen sit danske navn, men træets rødlige ved. Når en rødel fældes og der kommer ilt til snitfladen, fremkommer en orange-rødbrun farve.
/NL

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE