Fremgang for danske ynglestorke

8 storkepar i Danmark for første gang i 30 år

I 2022 yngler den folkekære, hvide stork nu 8 steder i landet. Foto: Razvan Zinica/Dreamstime.com.

2022 kan præstere hele 7 storkepar i Jylland og 1 ynglepar på Sjælland. Det er således første gang i 30 år at landets storkebestand er oppe på dette niveau. Det skriver Dansk Ornitologisk Forenings medlemsblad Fugle og Natur. Dermed er den svagt stigende bestandskurve forsat i 2022.

I Ribe, Danmarks ældste by, der tidligere var en kendt storkeby, har det været årets overraskelse at et storkepar igen er flyttet ind på reden på rådhuset. Reden har ikke været fat beboet siden 2004.

Baggrunden for den positive udvikling af den danske storkebestand skal ses i lyset af, at det går bedre for storkene syd for grænsen, hvor bestanden vokser.

I 2008 blev den hvide stork erklæret som uddød i Danmark som ynglefugl, men glædeligvis er den ikoniske fugl vendt tilbage.

Kilder: DOF/Fugle og Natur. Foto: Harju Alexandru Cornel/Dreamstime.com.

ANNONCE

Seneste artikler

ANNONCE

Læs også...