Fiskere får lov at skyde sæler

Nu må Danmarks største, indfødte pattedyr skydes i begrænset omfang.

saeljagt

Massivt pres fra fiskeindustrien

Efter massivt pres fra fiskerierhvervet giver Miljøministeriet og Fødevareministeriet nu tilladelse til en midlertidig regulering af gråsæler, som er til særlig stor gene for fiskeriet. Gråsælen er Danmarks største, indfødte rovdyr, hvor hannerne kan blive op til 2.3 m lange og kan veje op mod 300 kg. Og det er tilsyneladende netop hannerne der udgør et problem. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening, der mener det er en acceptabel løsning, at miljøministeren nu i en forsøgsperiode vil tillade skydning af enkelte, særligt nærgående gråsæler. Svenske undersøgelser viser, at det som oftest er gamle gråsæl-hanner, der går i garnene.

Kræver jagttegn, en dygtig skytte og en særlig tilladelse fra Naturstyrelsen.
Dermed bliver det nu muligt med jagttegn plus en særlig tilladelse fra Naturstyrelsen at skyde nogle enkelte af de gråsæler, der bruger fiskernes net som spisekammer. Pattedyr, der skydes på landjorden skal eftersøges af en trænet hund, såfremt dyrene anskydes. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre på åbent vand. Det kræver derfor en god riffelskytte at kunne skyde en sæl i bølgerne fra en vuggende båd.

Reguleringen bliver ikke tilladt for yngleområderne på Læsø, Anholt og Rødsand eller i de Natura 2000-områder, som er udpeget på grund af gråsæler ved Christiansø, Saltholm, Samsø og Endelave.

Også Danmarks anden – og mere almindelig sælart, Spættet Sæl, må reguleres med tilladelse fra Naturstyrelsen. Det har allerede været praktiseret i en periode.
/MR

Kilde: Jyllands-Posten, DN.dk, Wikipedia.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE