Millioner af kvækerfinker kan overvintre i Danmark

Kvækerfinke han i vinterdragt. Foto: Martin Mecnarowski CC BY-SA 3,0, Wikimedia

Kvækerfinken hører bestemt med i den farverige gruppe af finker. Den er en hyppig gæst i vinterhalvåret og ved foderbrættet, men ses sjældent som ynglefugl i Danmark.

Millioner af fugle.

En tur i skoven i vinterhalvåret, kan give en flot oplevelse med nordiske kvækerfinker (Fringilla montifringilla) på gæstevisit. Det kræver, at der er bøgetræer da fuglene gerne lever af de mange bog som findes under bøgens krone.
Finkerne falder godt i med skovbunden. Ofte ser man dem først når flokken letter, hvis man kommer for tæt på, imens de leder efter føde.

Kvækerfinken er en trækgæst her i landet. Der har kun været få observationer af ynglende par herhjemme i løbet af de sidste hundrede år. Fuglene yngler normalt i fjeldområder i Norge og Sverige, men fra september trækker de sydpå og en del gør ophold i Danmark.

I nogle år med stor produktion af frø kan der optræde såkaldte invasionsår. Her kan der optræde flokke af kvækerfinker som kan tælle titusinder af fugle – og millioner af fugle kan overvintre i Danmark.

I invations år kan man opleve flokke med titusindevis af kvækerfinker. Foto: M.Schneider & C. Aistleitner, Wikimedia
Vinterdragt.

Med sin størrelse og sine fine farvetegninger minder kvækerfinken en del om bogfinken.  Kvækerfinken har et mere orangefarvet bryst og en hvid overgump som tydelig ses i flugten.
Har man et foderbræt i haven kan man også være heldig, at møde kvækerfinken her. Her kan man se de mange variationer i farvetegninger, der er på hannernes hoveder.

Hos kvækerfinken er der stor forskel på sommer- og vinterdragten. Sidstnævnte er den vi som oftest ser herhjemme.
Hvor hannens sommerdragt viser et sort hoved og bryst med orange bryst, bliver disse farver grålige i vinterdragten. Finkens udseende bliver også mere pjusket. I vinterdragten er hannens næb gult med sort spids, hvor det er helt sort om sommeren. I vinterdragt minder de to køn om hinanden, men hannens farver er ofte lidt mere klare end hunnens.

Kvækerfinke fotograferet i Vestjylland.
Vidste du;

At kvækerfinken har fået sit navn efter sit kald: ”kvææk”?

At finken kan blive op til 14 år gammel.

At udover bog så består føden også af nedfaldsfrugt og insekter som eksempelvis biller og sommerfuglelarver?

At sidst der blev observeret et ynglende par kvækerfinker i Danmark var i 1990’erne.

Fakta om Kvækerfinken:
  • Kvækerfinken vejer 23-29 g og har et vingefang på 25-26 cm.
  • Den får et kuld unger om året og lægger 5-7 æg i reden.
  • Finken ses både i det åbne land og i skoven.
  • Arten er almindelig hele vinteren i Danmark.

MR/

Kilde: Fuglene i Danmark af Hans Meltofte m.fl., dof.dk, fugleognatur.dk, naturporten.dk.
Featured billede: Kvækerfinke i vinterdragt. Foto: Kev Chapman, CC BY-SA 2,0, Wikimedia.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE