Danmarks smukkeste fugl, isfuglen er i fremgang.

I 2015 blev isfuglen kåret til at være Danmarks smukkeste fugl. En fugl, der til trods for navnet, ikke er særlig begejstret for is.

Fremgang både i antal og udbredelse.

På blot få årtier er den smukke fugl blevet observeret flere og flere steder i landet. Tidligere fandt man den kun i Midt- og Østjylland tæt ved strømmende vandløb, men det har ændret sig. Fuglen behøver ikke, som hidtil antaget, at have sit redehul i en brink ud til en vandflade. Blot der er en stejl og dyb skrænt uden for megen uro, kan redehullet godt være op til 100 meter væk fra vandet. Der er også blevet observeret nye levesteder for fuglen som marinaer og havne.
En anden årsag til isfuglens fremgang herhjemme skyldes de milde vintre. Fuglen er nemlig afhængig af, at der ikke er for lange perioder med hård frost for så kan den ikke fiske og finde føde.
Isfuglen har bredt sig i Thy, hvor den tidligere var meget fåtallig, men også på Sjælland og Lolland har bestanden bredt sig markant.
I 2007 var estimatet, at der var omkring 300 ynglepar i landet. I disse år skønnes der et sted mellem 440 og 942 ynglepar. Det kan være svært at påvise artens ynglested helt præcis, så derfor er det en relativ stor spændvidde i tallene.

Isfuglen er i fremgang i Danmark viser optællinger fra Dansk Ornitologsik Forening. Foto: Dreamstime.com.

Det er DOF’s punkttællingsprogram, der hver vinter og hver ynglesæson vurderer og kigger på de mest udbredte danske ynglefugle.

Læs også: Isfuglen.

Læs også: Fuglefolk kårer isfuglen som Danmarks smukkeste fugl.

Læs også: Derfor hedder det en isfugl.

MR/

Kilde: dof.dk


Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE