Ny dansk Rødliste viser at flere arter er blevet truede i løbet af det seneste årti.

Lidt fremgang, men mest tilbagegang.

Samlet set er ca. 2,5 % af arterne i fremgang, mens over 15 % er i tilbagegang. Ca. 11 % af arterne vurderes til at være stabile, men for resten kan forskerne på nuværende tidspunkt ikke vurdere trenden.
Kigger man først på de gode nyheder så er det, at bl.a havørnen og den røde glente (foto) er i fremgang. Der er også godt nyt for guldsmedene. Færre er truede end tidligere.
Ser man derimod på eksempelvis karplanter, svirrefluer og fugle er der en signifikant stigning af truede arter. Eksempelvis er over halvdelen af de vurderede fuglearter rødlistet. Det gælder bl.a. for nattergalen og viben. For første gang er alle af de 292 danske arter af bier blevet vurderet og her ser det heller ikke godt ud. 56 % af arterne er i tilbagegang.

Arterne mangler plads.

Over halvdelen af de danske arter af bier er i tilbagegang. Det gælder dog ikke denne Rødhalet jordbi. Foto: Stig Karlsson, Dreamstime.

De arter, der er rødlistet og dermed truede i forskellige grad finder man i høj grad i skovene og på græsland. Græsland er lysåbne, naturlige og nærringsfattige områder. Nogle af arterne lever også på og i stendiger, store sten og gamle alletræer og derfor finder man også truede dyr i agerlandet. Bar jord, sand, kalkrig jord, gammelt og dødt ved er en mangelvare i den danske natur og hvis tilbagegang skal ændres til fremgang kræver det mere plads til naturen. Det skal især ske ved at vi skaber mere plads i skovene og i det åbne græsland, fremgår det af rapporten.

Rødlisten.

”Den danske Rødliste 2019” giver en statur over ca. 13.300 danske plante-, dyre- og svampearter. Listen indeholder bl.a. information om arternes status i den danske natur og om hvor truede arterne er. Mere end 20 artseksperter har gennem de sidste seks år vurderet arterne og deres risiko for at uddø i den danske natur. Vurderingsprocessen er standardiseret og udviklet af International Union for Conservation of Nature (IUCN). Den opdaterede Rødliste er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Sidst Rødlisten blev vurderet var i 2010.

Den nye danske Rødliste 2019.

MR/

Kilde: bios.au.dk. Featured foto: Anolis, Dreamstime.com.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE