Det skal være mere attraktivt for landmænd at lave naturpleje

Der skal flere kreaturer ud på græs for at pleje trængte naturområder mod tilgroning.

Et EU-LIFE projekt, der løber over de kommende otte år skal få landmænd til at sætte dyr på græs for at hjælpe en trængt natur. Projektet skal gøre det mere attraktivt for landmænd at udføre naturpleje.

Ådale, heder, moser og overdrev trues af tilgroning.

Mange danske naturområder ændrer karakter på grund af tilgroning. Det betyder at planter og dyrearter forsvinder. Det nye EU-LIFE-projekt skal gøre det mere attraktivt for landmænd at lave naturpleje og sætte dyr på græs – og samtidig gøre naturpleje til en bedre forretning. Konkret vil projektet arbejde med at skabe sammenhængende arealer, som det er mere rentabelt at pleje. Landmænd, landbrugskonsulenter og kommunale medarbejdere vil få tilbudt uddannelse i naturpleje som driftsgren. Nye støtteordninger skal afprøves, og mulighederne for at markedsføre og brande kød og andre produkter fra naturarealer skal undersøges.

Støtte fra EU og Aage V. Jensens fonde.

Projektet har et samlet budget på 130 mio. kroner inklusiv medfinansiering fra Aage V. Jensens fonde. Projektet er planlagt til at strække sig over otte år og vil foregå i 11 udvalgte Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland. Otte kommuner er involverede i projektet som starter i forbindelse med en konference i starten af 2018.
MR/

Kilde: Miljø- og Fødevareministreriet

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE