Aarhus Kommune udsætter vandbøfler som naturplejere

Aarhus Kommune har udsat vandbøfler som et led i naturpleje med plads til en højere biodiversitet. Arkivfoto.

Vandbøfler og senere vildheste skal skabe rigere natur og spændende naturoplevelser kun 8 km fra Aarhus midtby.

Cirke 8 km. nordvest for Aarhus ligger naturområdet Geding-Kasted Mose. Et naturområde på 130 ha mellem landsbyerne Geding og Kasted. For at sikre områdets lysåbne natur mod tilgroning af krat har kommunen nu valgt at udsætte vandbøfler i mosen som det nyeste “våben” i naturplejen i et såkaldt “rewilding”-projekt.
Vandbøflerne evner at afgræsse de vådeste arealer i mosen, da de gerne bevæger sig ud på selv dybt vand.

Skaber variation, dynamik og højere biodiversitet.
Vandbøflerne går hårdt til buske og træer og skaber lysåbninger og variation i eng- og mosearealerne, hvilket tilgodeser en bredere række af arter og dermed en højere biodiversitet.
Aarhus Kommune har tidligere i andre sammenhænge gået forrest i bestræbelserne på at beskytte grundvand og i følge Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune er græsningsprojektet en del af et stort projekt, som er med til at sikre mere natur og beskytte drikkevandsressourcerne i området. Som en ikke uvæsentlig sidegevinst får aarhusianerne mulighed for nye, spændende naturoplevelser kun otte kilometer fra midtbyen, tilføjer Kristian Würtz.

Kreaturer, vandbøfler og vildheste.
Indtil nu er området blevet græsset af hårdføre galloway-kreaturer, der nu i første omgang får assistance fra fire vandbøfler. Senere er det tanken at også vildheste skal bidrage til naturplejen i området.

Projektet afprøver for første gang i Aarhus Kommune en metode til natur- og landskabspleje, der foregår mest muligt på naturens betingelser. Idéen er, at man lader naturen blive vildere ved at lade store græssere skabe dynamik og samgræsse hele året uden tilskudsfodring.
/MR

Kilder: tv2ostjylland.dk, pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE