Flere bramgæs skal skydes væk fra landbrugets marker

Fødevareministeren vil have skudt flere bramgæs for at hjælpe landbruget.
Fødevareminister Esben Lunde (V) vil have skudt flere bramgæs for at hjælpe landbruget.

Bum og brag til bramgåsen.

Landmænd kan ikke være tjent med, at markerne hærges, når gæssene trækker over Danmark“, siger Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde (V). Ministeren har derfor nu ændret vildtskadebekendtgørelsen, så det bliver nemmere at få tilladelse til at skyde bramgæs, der hvert år under træk gør ophold i Danmark og gerne spiser af landbrugets marker.

Fra 1. juli 2016 bliver det muligt at søge om tilladelse til at skyde bramgæs året rundt undtagen i fuglenes yngletid. Hidtil har landbruget primært haft mulighed for at skyde bramgæs i vinterperioden.

50 gæs om dagen per ansøger.
Hvor der tidligere kunne skydes 30 gæs pr. ansøgte tilladelse og max 2 gæs om dagen for at skræmme gæssene væk, må der nu skydes 50 gæs per dag. Tilladelsen gives for op til fire måneder ad gangen.

bramgaes
Landbruget har længe klaget over de store flokke af bramgæs, der spiser af afgrøderne. Bramgæssene ankommer i træktiden forår og efterår og tager gerne for sig af de små spirer på markerne.

Bramgåsen er jagtfredet i EU, men medlemslandene kan regulere arten. 
Bramgåsen er jagtfredet og beskyttet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv. Det betyder, at der ikke må fastsættes jagttid på bramgåsen. Det kan de enkelte EU-landene dog omgå ved at tillade regulering i stedet. Og det er den regulering som Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde (V) nu vil øge for at komme landbruget til undsætning.

I 1970'erne var bramgåsen fåtallig, men jagtfredninger har bidraget til at bestanden i dag vurderes til 1,2 millioner gæs. Bramgåsen er derved ikke længere en truet art.

Ændringen af vildtskadebekendtgørelsen omfatter også øgede muligheder for at skyde (regulere) skarver, der fremover blandt andet kan skydes langs vandløb, hvor lystfiskerinteresser og skarver ofte er i karambolage om vandløbenes ørreder og laks.
/JN

Kilde: Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE