Fødevareminister: Rålam og fugleunger skal skånes for slåmaskinen

Fremover må landbruget ikke slå brakarealer i maj, juni – og nu også juli. Det sker af hensyn til dyrelivet.
brakpudser

Brakmarker er marker, der midlertidigt er udtaget af dyrkning, men som skal fremstå som marker, det er muligt at dyrke. Derfor skal landmanden slå arealerne med jævne mellemrum for at opretholde landbrugsstøtte på arealerne.

De nye regler for slåning af brak-arealer, der i første omgang blev lagt frem af NaturErhvervstyrelsen, er blevet kritiseret for at skade rådyr og jordrugende fugle. Både fra jægere og ornitologer har der lydt kritik af at rålam og fugleunger risikerede at lade livet, hvis landmanden slår arealerne for tidligt på sommeren. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har derfor nu besluttet, at dyrevelfærden for markvildtet skal tilgodeses, når nye regler for arealstøtte træder i kraft næste år i 2015.

”Jeg har fundet en god løsning, hvor vi mindsker risikoen for, at fugle, rådyr, harer og andet markvildt går til under landmandens tidlige slåning af brakmarker. Jeg har lyttet til kritikken fra jægerne og ornitologerne,” siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Forbud mod at slå brakarealer fra 1. maj til 31. juli fra 2015
NaturErhvervstyrelsen forlænger nu slåningsforbuddet med mere end en måned, så rålam og fugleunger er store nok til at flytte sig, når slåmaskinen nærmer sig. I beskyttelsen af vildtet spiller landmændene selv en vigtig rolle. ”Danske landmænd kan gøre en stor forskel for, at mere vildt overlever ved at slå deres brakarealer så sent som muligt, og jeg håber, at landmændene gør deres yderste for at passe på vildtet,” siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Fristen for slåning af brakarealer udskydes til den 15. september, så landmanden har mulighed for at udskyde slåningen mest muligt, og dyrelivet kan få fred også i sensommeren.

Kilde: pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE