Mildere klima og mere tilgroning giver flere flåter.

Skovflåt siddende på græsstrå.
Skovflåt siddende på græsstrå.

Mildere klima og mere tilgroning er godt for flåterne.

Gennem de seneste 20 år er sygdomme spredt via flåter blevet mere og mere udbredte. Hidtil er den øgede forekomst primært tilskrevet den stigende bestand af hjortevildt. Nu viser norsk forskning imidlertid at hjortebestanden ikke alene kan forklare stigningen.

Ændrede driftsmønster i landbruget og klimaændringer giver flere flåter. 
Andre faktorer som varmere klima og tilgroninger i landskabet giver flåterne bedre betingelser. Tidligere havde landbruget flere husdyr på græs i landskabet og der blev oftere slået græs til hø m.m. Det betød flere marker, enge og ådale med kort vegetation, der ikke er særlig ideelt for flåter. Flåterne foretrækker gerne høj vegetation, hvor der er højere luftfugtighed og lavere risiko for sol- og vindtørring.

Flåter har behov for en temperatur på ca. 5 grader C for at være aktive, og med et tidligere forår bliver flåtsæsonen længere. De seneste årtier er foråret ankommet 2-3 uger tidligere end før“, siger professor Atle Mysterud, Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

Forskningen er en del af projektet TickDeer og blev for nyligt publiceret i fagtidsskriftet Nature Communications.

I følge Atle Mysterud er det ikke nok at reducere antallet af hjortevildt for at mindske stigningen af flåtoverførte sygdomstilfælde. Flåten er ikke afhængig af hjortevildt for at udvikle sig, men for at producere æg har hun-flåten behov for at suge blod fra et dyr/menneske.
/JN
Kilde: Forskning.no, NTB.no. Frontfoto: Dariusz Majgier, Dreamstime.com.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE