Fynsk landmand skal genskabe oppløjet, beskyttet natur.

Arkiv foto: Wikipedia CC BY-SA.

I marts 2017 oppløjede en gårdejer på Fyn et naturbeskyttet overdrev. Nu har Nyborg Kommune givet gårdejeren et påbud om at genskabe overdrevet inden 1. november i år.

Lokal utilfredshed.

Det var flere beboer i Sulkendrup på Fyn som gjorde pressen og kommunen opmærksom på sagen om det opdyrkede overdrev i deres område. Ifølge gårdejeren som i marts måned brugte sin bulldozer til at udjævne og fjerne det naturbeskyttede overdrev er der slet ikke tale om beskyttet overdrev, men en brakmark. I følge landmanden selv var han ikke klar over at det kræver tilladelse at pløje naturarealet op.  Han ønsker ikke at forholde sig til påbuddet fra Nyborg Kommune før han har talt med sin rådgiver fra Max Jacobsens Miljørådgivning.
Ifølge kommunen er det en ret usædvanlig sag, da det er et større, beskyttet naturareal som er blevet inddraget i en mark. Ifølge gruppeleder i Nyborg Kommune Anne G. Pedersen har lodsejeren selv en forpligtigelse til at undersøge hvordan et areal er beskyttet, hvilket bl.a. kan ses af alle på Miljøportalen online.

Landmanden har fået en frist indtil den 10 juli til at søge dispensation, men kommunen vurderer dog allerede, at der formegentlig ikke kan gives dispensation – hverken til fjernelse af overdrevet eller den markvej som også forsvandt da bulldozeren ødelagde overdrevet.

Overdrev karakteriseres ved at have ligge udyrket i en lang årrække. Tidligere ofte med græsning på en tør jordbund og hvor der over årene har indfundet sig en særlig planteflora.

Overdrev:

Alle overdrev, der har et samlet areal på 2500m2 eller derover, er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede overdrev. Overdrev må således ikke omlægges, gødskes, kalkes, tilplantes eller sprøjtes. Et islæt af krat og træer er typisk for overdrev og øger deres naturindhold.
Det er normalt ikke nødvendigt, at søge om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til løbende at rydde opvækst af træer og buske, men har arealet været ugræsset i mange år, kan det kræve en dispensation at genindføre græsning eller høslet. Hvis man eksempelvis ønsker at foretage mere gennemgribende indgreb skal kommunen spørges først. Kilde: SVANA.dk

MR/

Kilde. Fyens.dk, Wikipedia.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE