Skestorken er tilbage fra Afrika

En skestork har snuppet en fisk i det lave vand. Allerede midt i februar blev den første skestork meldt retur fra Afrika. Arkivfoto: Klomsky, Dreamstime.com.

Vinteren har været mild og allerede midt i februar kom de første skestorke retur fra Vestafrika til Danmark. Den 14. februar blev der set skestork ved Skjern Enge, fremgår det af Dofbasen, der er ornitologernes online rapporteringssted. Siden har flere observationer fulgt trop og inden kalender-foråret ramte os var der allerede observeret skestorke helt oppe i Nordjylland ved Vejlerne.

Skestorken er trods sit danske navn ikke en stork, men hører til de eksotiske ibisser.

I de seneste årtier har Danmarks natur gradvist fået et eksotisk stænk af nye arter fra syd. Den farvestrålende biæder er begyndt at yngle herhjemme. Flere, nye insekter er dukket op – bl.a. den prægtige stribetæge og den stærkt røde guldsmed, flammelibel. I havet omkring os har der sågar været sværdfisk forbi vores kyster. Den hvide sølvhejre er også rykket mod nord. En af de arter, der har fået rigtig godt fodfæste er skestorken. Skestorken tilhører de eksotiske ibisser, der mest er kendt fra tropiske himmelstrøg, men skestorken tager nu trofast turen fra vinterkvarteret i Afrika til ynglepladserne i Danmark, hvor den typisk ankommer i marts. Den danske ynglebestand har i de senere år været i pæn fremgang og tæller nu omkring 400 ynglepar fordelt på ca. 15 lokaliteter.

Næb formet som en ske

Det danske navn “ske”-stork kommer af fuglens brede, skeformede næb. På engelsk hedder fuglen “spoonbill” – skenæb. Fuglen bruger det spatelformede næb til at søge føde i det lave vand, hvor næbbet bevæges sidelæns gennem vandet – fra side til side som en detektor, mens fuglen langsomt bevæger sig fremad. På den måde afsøges området for småfisk, snegle, insektlarver, krebsdyr m.m.
Skestorken er betydeligt mindre end den hvide stork og fiskehejren, men ganske i øjnefaldende med sine hvide farver.

Et par danske skestorke ved Ulvedybet ved Limfjorden. I baggrunden en gravand.

Yngler i kolonier på jorden – gerne skjult i tagrør

Skestorken foretrækker åbne kystområder, laguner og floddeltaer og placerer gerne reden på tagrør-bevoksede småøer, hvor kolonien ikke trues af ræve. Skestorkene ruger gerne flere sammen i kolonier og reden etableres på jorden. Nogle af de bedste steder at opleve skestorke i Danmark er ved Skjern Enge i Vestjylland og Vejlerne i Nordjylland, særligt hen på sommeren, hvor ungerne er flyvefærdige og samles i større grupper. Ved Vejlerne kan der således i sensommeren ses flere hundrede fugle samlet. 
/MR

Skestorke samlet ved Skjern Enge. I forgrunden viber.

Kilder: Dof.dk, Tommy Dybbro/Politikens store fuglebog. Featured foto: Frank Fichtmueller, Dreamstime.com.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE