Genskabt land for skestorken

Skestorken har stor succes i det genskabte naturområde Skjern Enge. En stor koloni af de eksotiske ibisfugle yngler nu i Skjern Å deltaet.

Flere hundrede skestorke i vente ved Skjern Enge i Vestjylland.
Af naturvejleder Niels Lisborg.
”Se, dér er skestork mere”, råber en turdeltager og peger mod himlen! Vi er på tur i Skjern Å-deltaet, hvor Danmarks vandrigeste å deler sig i fire arme og dermed skaber et lille ø-rige, hvor den største af øerne er på 140 ha og tidligere blev afgræsset af halvvilde heste.
Den hvide fugl med et vingefang på ca. 120 cm, flyver uanfægtet forbi os – og styrer målrettet mod sø- og sumpområderne et par km længere inde i Skjern Enge.
Imens den velkendte, hvide stork med de lange røde ben, har haft en trist ynglesæson i 2013, hvor der ikke kommer danske unger på vingerne i år, så tegner det helt anderledes godt for skestorken (Platalea leucorodia), der er navngivet efter sit spøjse, skeformede næb.

Yngler på jorden i en kæmpe storkekoloni.
Fri af deltaet – et stykke ud for Skjernåens udmunding, ligger Høje Sande – en lille sandø som skestorkene har taget til sig. I de senere år er kolonien vokset. Her er de jordrugende fugle nogenlunde beskyttet mod ræven.
Hvis det lykkes forældrefuglene at få ungerne på vingerne, vil der kunne opleves et eldorado af flere hundrede skestorke i højsommeren, flyve mellem fjorden og fødesøgningspladserne i Skjern Enge.

Oplev skestorkene
Skestorken er afhængig af søer og våde lavninger i engene, der rummer godt med vandinsekter, småfisk og snegle. Her snadrer fuglene i vandkanten, hvor næbbet bevæges sidelæns frem og tilbage i søgen efter føde. Fuglene er lette at få øje på da de er hvide og lyser op i det grønne græsningslandskab. Et af de bedste steder, at opleve skestorkene er fra Hestholm-fugletårnet eller fra Hestholm-parkeringspladsen mellem Skjern og Lønborg. Her kan fuglene opleves frem til september, hvor de trækker til vinterkvarteret i Vestafrika.
Naturstyrelsens vandretursfolder over Skjern Enge kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside her: vandretursfolder

Skjern Enge er resultatet af Skjern Å Naturprojekt 1999-2003, der er Danmarks største naturgenopretningsprojekt. I dag er området et beskyttet naturområde af international betydning, men samtidig et uderum med plads til oplevelser, turisme og friluftsliv – og et levested, hvor planter, dyr, fugle og insekter, gennem områdets drift og forvaltning, bliver tilgodeset og styrket. Skjern Enge er på ca. 2200 ha og rummer mange, spændende vandreruter.
Naturstyrelsen vurderer at ca. 100.000 besøger området hvert år – og med et stigende antal udenlandske gæster.

Kilde: Naturstyrelsen

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE