FN: Arter uddør med faretruende fart!

FN åbner året 2010 med en bøn til verden om at redde jordens artsrigdom. Målet om at stoppe tilbagegangen inden 2010 blev ikke nået! Ny frist er sat til 2020.

Mindst 16.000 arter er truet af udryddelse
FN har udnævnt 2010 som internationalt år for biodiversitet sammenfaldende med at 2010 var den deadline der blev vedtaget af EU’s stats- og regeringschefer tilbage i 2001 om at stoppe tabet af biodiversitet i 2010 – og som fik global opbakning på Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002. Livsformer og arter forsvinder dog fortsat på jorden med faretruende hastighed på grund af menneskets aktiviteter og på globalt plan skønnes at mindst 16.000 arter er truet af udryddelse.

“Mennesket er en del af naturens artsrigdom og mennesket har magten til at beskytte mangfoldigheden eller ødelægge den”, lyder det fra sekretariatet fra Convention on Biological Diversity (CBD) under FN.
“Biodiversiten og variationen af livet på jorden er vigtig for opretholdelsen af de levende netværk og systemer, der bistår os med sundhed, velfærd, fødekilder, brændsel og de vitale ydelser fra naturen som vores liv afhænger af. Menneskelige aktiviteter forårsager tab af biodiversitet på jorden med hastig accelererende fart. Disse tab er uigenkaldelige og gør os alle fattigere og skader de livgivende systemer vi er afhængige af hver dag. Men vi kan forhindre disse tab!”, lyder det fra CBD.

De danske skove rummer den største biodiversitet, men artsrigdommen falder fortsat.
De danske skove rummer den største biodiversitet i dansk natur, men artsrigdommen falder fortsat.

Danmarks biodiversitet falder fortsat
Danmark nåede ikke at opfylde EU’s mål om at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed, biodiversiteten, inden 2010. Det skriver Danmarks Miljøundersøgelser i nyhedsbrev nr. 21.
”Naturen går fortsat tilbage i skovene (der for ca. 70% vedkommende er privat- eller fondsejet) samt i den lysåbne natur og i landbrugslandet. Noget tilsvarende gør sig gældende i vores havområder. Derimod ses fremgang i vandløb og søer, hvor der er blevet flere rentvandsarter og klarere vand.”

Urfugl, tredækker og sandsynligvis også Hvid Stork er eksempler på fugle, der er forsvundet fra Danmark i nyere tid. Blandt krybdyrene er Glatsnogen og Æskulapsnogen forsvundet fra dansk terræn. Hos insekterne kan nævnes sommerfuglene Poppelsommerfugl, Stor Ildfugl og Perlemorrandøje. Svampe som Duftende Alfehat og Lakridsridderhat og planter som Hestetunge, Kongescepter og orkideen Ridder-gøgeurt er andre eksempler på arter, der er uddøde i Danmark.

De danske skove rummer den største artsrigdom

Skovene rummer den største artsrigdom, formentlig over halvdelen af de 30.000 danske arter – og også de fleste truede arter, ifølge Danmarks Miljøundersøgelser.
Skov- og Naturstyrelsen, der har ansvaret for hovedparten af statens skove, arbejder på at styrke skovenes biologiske mangfoldighed ved at plante flere løvtræer og efterlade døde og døende træer til hulrugende fugle, flagermus, insekter og svampe. Samtidig er det Skov- og Naturstyrelsens vision at artsrigdommen og mangfoldigheden giver muligheder for gode naturoplevelser for landets borgere.

EU's miljøministre vedtog den 15. maj 2010 en ny frist for tabet af biodiversitet. I 2020 skal tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed i hvert EU-land være stoppet.

Kilder: www.cbd.int, By- og landskabsstyrelsen. Danmarks Miljøundersøgelser. Skov- og Naturstyrelsen.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE