Folketinget tillader brug af flere sprøjtegifte.

Dansk landbrug får fremover lov at bruge flere forskellige pesticider.

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og overraskende også SF nået til enighed om at tillade flere sprøjtegifte i Danmark – og samtidig hæve grænseværdierne for visse stoffer i grundvandet.
Den netop vedtaget plan for sprøjtemidler gælder for 2017-2021. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere på ugen forlod Enhedslisten og Alternativet forhandlingerne. Partierne mener, at aftalen lemper reglerne for drikkevandsbeskyttelse.

“Det har været helt uspiseligt for os, at man vil lempe på reglerne, så flere sprøjtegifte godkendes i Danmark ved at hæve grænseværdien for visse stoffer i grundvandet”, sagde miljøordfører Maria Reumert Gjerding (EL), ifølge Fyns Stiftstidende.
I følge Miljøstyrelsen er de større grænseværdier ikke skadelige for mennesker, da stofferne bindes hårdt til jordpartikler og er tungtopløselige.

I forhandlingerne forsøgte Alternativet at få 6 meters sprøjtefri zone til skel indført, men det var der ikke flertal for, og derfor må landbruget stadig sprøjte helt op til skel. Det oplyser Christian Poll, Alternativet i et facebook-opslag.

Esben Lunde Larsen (V): God ide.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener, det er en god idé, at der bliver mulighed for flere forskellige sprøjtegifte i det konventionelle, danske landbrug.
Det skader ikke vores sundhed, grundvand eller miljø, at flere pesticider bliver tilladt, mener ministeren.
Der har længe været et ønske fra det konventionelle landbrug om at få lov at bruge flere forskellige slags gifte i fødevareproduktionen. Det skyldes frygt for en resistensudvikling ved brug af de nuværende, færre gifte.

DANVA: ”Det er at sparke en åben dør ind…” 
Pesticidaftalen viderefører dog et forbud mod landbrugets anvendelse af sprøjtemidlet glyfosat før høst til fødevareafgrøder, der blev målsat i sprøjtemiddelstrategi for 2013-2016.
Hertil udtaler direktør Carl-Emil Larsen, DANVA: ”Det er at sparke en åben dør ind med et forbud mod tvangsmodning af afgrøder til fødevarer. Allerede i dag er det sådan, at fødevareproducenter ikke aftager tvangsmodnede afgrøder. For at beskytte grundvandet er der i stedet brug for et generelt forbud mod tvangsmodning, da der jo også er en risiko for nedsivning til grundvandet på de restende jordarealer i Danmark”.
DANVA er interesseorganisationen for ansatte, der arbejder professionelt med vand og spildevand.
Brancheforeningen for Danske Vandværker har tidligere i denne måned udtalt “Vi ser naturligvis helst, at ingen bruger sprøjtegift til at bekæmpe ukrudt, for det er skadeligt for vores grundvand….” 

Kontrollen med ulovlige midler strammes.
Miljø- og fødevareministeriet oplyser i pressemeddelelsen, at kontrollen med ulovlige pesticider strammes. Det sker på baggrund af Miljøstyrelsens afsløringer af mange overtrædelser i handlen med sprøjtemidler. I 2016 oplyste Miljøstyrelsen at ud af 88 kontrollerede virksomheder, overholdt 42 ikke reglerne.
/JN

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet, fyens.dk, danskevv.dk, danva.dk.

 

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE