Fisken solaborre er blevet bandlyst i den danske natur

Solaborren er nu kommet på EU's sorte liste over dyr og planter, der regnes for invasive og uønsket, da fisken konkurrerer med den oprindelige, naturligt hjemmehørende fauna. Solaborren stammer fra Nordamerika, og den er første gang observeret i Danmark i 1980’erne i Skjern Å-systemet.

Den nordamerikanske solaborre kan være en konkurrent til den naturligt hjemmegørende fauna. Foto: Rostislav Stefanek , Dreamstime.com.

Miljøstyrelsen vurderer, at solaborren formentlig er importeret som akvariefisk og havedamsfisk og efterfølgende udsat i vandhuller rundt omkring i Danmark. Fisken kan nu sporadisk findes over hele landet i søer og vandhuller, hvor den evner at klare sig. Hvis arten når store bestande kan den påvirke bestanden af byttedyr og hjemmehørende arter med samme fødevalg. Solaborren menes at spise nogle af de karpelus (karpelusen er ikke en lus, men et snyltende krebsdyr – Branchiura) som kan genere bl.a. ørreder og gedder og den er derfor antageligt udsat i en del put and take søer i Danmark. Solaborren lever af orme, krebsdyr, bløddyr, insekter, småfisk og fiskeæg.

Når en art kommer på listen, så bliver den omfattet af en række forbud mod bl.a. salg, udveksling, udsætning, avl og transport. Solaborrer, der fanges skal således ikke genudsættes.
/MR

Kilde: Miljøstyrelsen, ulnits.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE