Vil vaskebjørnen blive en ny plage for dansk natur?

Vaskebjørn. Foto: Volodymyr Byrdyak, Dreamstime.com.

Myndighederne har forlængst erklæret vaskebjørnen for fredløs – og foreløbigt er der rapporteret mindst 10 vaskebjørne, der er blevet skudt i den danske natur indenfor det seneste år. Mange mener at vaskebjørnen ligefrem er værre end mårhunden.

Den tyske bestand af vaskebjørne ser ud til at bevæge sig mod nord. I det forgangne jagtår (2017) har tyskerne skudt 160 vaskebjørne i Slesvig-Holsten. Alligevel vurderes arten at være på fremmarch.

Vaskebjørnen stammer oprindeligt fra Nord- og Mellemamerika. I løbet af 1900-tallet blev der i Tyskland udsat et mindre antal vaskebjørne. Nogen er desuden undsluppet fra pelsfarme. Herfra har vaskebjørnen spredt sig til hele Tyskland og mange andre europæiske lande som Holland, Belgien, Luxembourg, Nordfrankrig, Østrig, Tjekkiet, Polen, det vestlige Rusland – og i de seneste år også Danmark, hvor den efterhånden er registreret over det meste af landet.

I Tyskland vurderes bestanden nu at være omkring en million vaskebjørne, der lokalt kan være hårde ved fugleæg og hærge skraldespande for madrester. Vaskebjørnen er gået fra at være det søde lille dyr vi kender fra zoo eller Disney-film til en uønsket plageånd.

Er vaskebjørnen en større trussel mod den danske fauna end mårhunden?
I de senere år har myndighederne kæmpet en ulige kamp mod et andet invasiv dyr; mårhunden. Mårhunden har trods ihærdig bekæmpelse alligevel formået at indtage landet og myndighederne erkender nu, at slaget om Jylland er tabt. Men nu kommer også vaskebjørnen! Og den er måske værre end mårhunden, idet vaskebjørnen både er en “vandhund” og en, i modsætning til mårhunden, dygtig træklatrer. Den er tilmed kendt for at være kløgtig og er i sit naturlige udbredelsesområde, bl.a. USA, kendt for at kunne åbne låger og haspe for at tilegne sig adgang til hønsehuse m.m.

Vaskebjørn
Vaskebjørnen er en dygtig klatrer. Foto: David Menke, Wikipedia.

Derfor hedder det en vaskebjørn.
Vaskebjørnen har fået sit navn, fordi det kan se ud som om den vasker sin føde. I virkeligheden bruger vaskebjørnen sine følsomme forpoter til at identificere fødeemner fundet under vand. Vaskebjørnens forpoter er ca. fire gange mere følsomme end bagpoterne. Lidt ligesom vi kender det med vores hænder kontra fødder.

Vaskebjørnen er primært aktiv om natten.

Erklæret fredløs af myndighederne.
Vaskebjørnen må skydes året rundt, hvis danske jægere skulle træffe den. Den invasive art er på EU's liste over invasive arter.

Artens eneste naturlige fjende i Danmark er ulven.

Kilde: Miljøstyrelsen, ing.dk, jv.dk, Wikimedia.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE