Citronsommerfuglen – årets første sommerfugl!

Citronsommerfuglen opsøger forårets første mælkebøtter.
Citronsommerfuglen opsøger forårets første mælkebøtter.

I starten af marts når temperaturen stiger til 8-10 grader, flyver citronsommerfugle-hannen rundt med sine umiskendelige, citrongule vinger, som en pioner i landskabet og fortæller at foråret er kommet.

En populær forårsbebuder

Citronsommerfuglen er en af årets tidligste dagsommerfugle. Den er registreret flyvende i alle årets måneder på nær november og december. Det er dog normalt først i marts at vi ser de første citronsommerfugle.
Både hannen og hunnen er nemme at kende. Hannen med sine citrongule overvinger, hvor hunnens er noget lysere, nærmest gullighvide. Begge har dog en lille orange plet på hver vinge.
I foråret og efteråret er der særlig mange citronsommerfugle. Om foråret har de travlt med at samle nektar til parringen og æglægning og her ynder de gerne de gule blomster som eksempelvis mælkebøtten. Om efteråret er det den nye generation af sommerfugle, som er kommet på vingerne og de samler gerne nektar på rødviolette blomster som eksempelvis rødkløver.

Maratonparring

I parringstiden når mælkebøtten blomstrer, ser man hannerne flyve omkring i deres søgen efter hunner. Støder han på en hun som allerede er parret løfter hun bagkroppen som afvisning og han må prøve lykken andet steds. Hvis hunnen endnu er uparret flyver de afsted sammen, hvorefter der udspiller sig en slags luftdans. Her hvirvler de højt op i luften som i en spiral et par gange, hvorefter hunnen slår sig ned med sitrende og halvt udslåede vinger.

Parringen hos citronsommerfuglen kan være en meget langvarig affære. Foto: Bernd Haynold, CC BY 2.5, Wikipedia.
Parringen hos citronsommerfuglen kan være en meget langvarig affære. Hannen ses til venstre. Foto: Bernd Haynold, CC BY 2.5, Wikipedia.

Normalt varer parringen flere timer, men i dårligt vejr kan det sagtens være mere end et døgn. Der er et eksempel fra England, hvor man har observeret en parring som strakte sig over 15 døgn. 15 døgn uden afbrydelser vel at mærke. Æggene klækkes efter en uges tid. Efter at larven har spist æggeskallen ernærer den sig af bladene fra foderplanten og omkring en måned gammel forpupper den sig. Efter godt to uger bryder den voksne sommerfugl ud af puppen.

Citronsommerfuglens grønne larve lever især på det lille træ, der ofte vokser i moser. Foto: Harald Süpfle, CC BY-SA 3.0, Wikipedia.
Citronsommerfuglens grønne larve lever især på det lille træ tørst, der ofte vokser i moser. Foto: Harald Süpfle, CC BY-SA 3.0, Wikipedia.

Overvintrer som voksen

Citronsommerfuglen er en af blot 6 arter af dagsommerfugle i Danmark, der overvintrer som voksen. Den kan ikke blot klare de relative milde vintre i Danmark, men tåler ret hård frost. Den danner en slags frostvæske ved hjælp af blandt andet glycerol og alkoholer. Faktisk er den så hårdfør, at den tåler indefrysning i is.
Den er dog ikke lige frosttolerant hele året. Stofferne som bruges til at udvikle frostvæsken, udvikles i takt med at dagene bliver kortere. Det vil sige, at hvis man putter en citronsommerfugl i fryseren om sommeren dør den. Sker det eksempelvis i oktober er der ingen problemer.
Citronsommerfuglen overvintrer mellem tæt vegetation ude i det fri.

Fakta om citronsommerfuglen:
Citronsommerfuglen hører til hvidvingefamilien. Den har et vingefang på 54-64 mm.
Larvens foderplanter er tørst og vrietorn.
Citronsommerfuglen har altid sine vinger foldede når den sidder stille.
Citronsommerfuglen bliver næsten et år gammel. Den findes i det meste af landet, dog ikke så hyppigt i Vestjylland.

Kilde: Danske dagsommerfugle af M. Stoltze, naturhistoriskmuseum.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE