Spidssnudet frø

Spidssnudet frø (Rana arvalis) ligner meget butsnudet frø – begge hører til de brune frøer. Spidssnudet frø bliver knap så stor som butsnudet frø. Farven er brun med mørke pletter på ryg. I yngletiden får nogle hanner kortvarigt en blålig farve.

Spidssnudet frø er udbredt i det meste af Danmark – dog ikke Bornholm. Den er i tilbagegang flere steder bl.a. på Fyn og Lolland. Foto: NobbiP, Wikipedia, CC BY-SA 3.0.

Kendetegn

Det sikreste kendetegn til arts-bestemmelse er at kigge på frøens fodrodsknude (en lille knude, der sidder ved bagbenets indertå, se Butsnudet frø). Hos spidssnudet frø er fodrodsknuden stor og tydelig og længere end indertåens (lilletåens) inderste led. Hos butsnudet frø er knuden relativ lille og kort.

Hos Spidssnudet frø har linjen fra øjet forbi næseboret (kirtellinjen) en mere lige karakter, hvor linien på butsnudet frø ofte knækker ca. 70 grader. Et andet hjælpekendetegn er de voksnes frøers underside. Her har spidssnudet frø ofte en lys, ensfarvet bug, hvor butsnudet frø normalt er plettet på bugen. Overkanten på den brune tindingeplet bag øjet har normalt også en jævn, bananformet overkant, hvor Butsnudet frø ofte har et tydeligt knæk. 

Spidssnudet frøer i parring. Hannen kan blive blå i yngletiden. Foto: Staffan Kyrk, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Spidssnudet frøer i parring. Hannen kan blive helt blå i yngletiden. Foto: Staffan Kyrk, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Levevis
Levevis minder meget om butsnudet frø. Visse spidsnudet frøer træffes dog mere udpræget i næringsfattige kær og moser. Her klarer den sig bedre end butsnudet frø.
Spidssnudet frø lever af fluer, myg, edderkopper, biller m.m.

Udbredelse:
Spidssnudet frø findes i hele Danmark med undtagelse af Bornholm og visse mindre øer.

Stemme:
Her adskiller spidssnudet frø sig tydeligt fra butsnudet frø. Stemmen i yngletiden lyder som bobler, der blæses i vand: “Blup – blup – blup”.  Lidt ligesom luftbobler, der stiger op fra en neddykket flaske. Selv i stille vejr skal man ret tæt på vandhullet for at høre frøerne – ca. 30-40 m.

Særligt om spidssnudet frø:
Spidssnudet frø er mindre talrig syd for Danmark og regnes for truet i dele af Mellemeuropa. På den baggrund har Danmark et særligt ansvar for at bevare den danske bestand.

Spidssnudet frø
Enkelte hanner kan antage en meget blå farve i yngletiden. Den intense farve vedholdes normalt kun få dage. Andre hanner ændrer næsten ikke farve og forbliver brune. Foto: Christian Dyer, CC BY-SA 3.0. Wikimedia.

Kilder: Nordens padder & krybdyr; Kåre Fog, A. Schmedes, D. R. De Lasson, Danmarks dyreverden, b.5, A. Schiøtz. Padder og Krybdyr i Danmark; Ole Frank Jørgensen og Jan Kjærgaard Jensen, Gyldendal 2015, Miljøstyrelsen/mst.dk. Featured foto: Michal Fuglevic/Dreamstime. Lydoptagelse: Raimund Specht, Avisoft Bioacoustics

Det er blevet forår og varmen har fået frøerne til at dukke frem fra deres vinterskjul.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE