Boganmeldelse: Danmarks Svampeatlas 2009-2013

Svampenes udbredelse og biologi.

Læst af naturskribent Søren Olsen.

Stråsø Plantage er ikke bare et godt sted for ulve. Her er også mange spisesvampe og andre svampe, der vokser i nåleskov på meget fattig sandbund. Men topscoreren over gode svampelokaliteter er Møns Klinteskov. Her er der 172 rødlistede (det vil sige fåtallige og truede) svampearter. Derefter kommer Aarhusskovene og Silkeborgskovene med 154 og 148 rødlistede arter. Det fremgår af ”Danmarks Svampeatlas 2009-2013”, som er en kortlægning af knap 3.000 såkaldte basidiesvampe. En mindre del er beskrevet med fotos og udbredelseskort med eksempler på naturtyper, som græsland, hede og agerland. 

Et opslag fra bogen.

Arbejdet med atlaset engagerede mange hundrede aktive svampesamlere og er et flot eksempel på et såkaldt citizen science-projekt. Baseret på resultaterne nyformuleres den svampeøkologiske inddeling af Danmarks natur, og bogen fremlægger også en strategi for en fremtidig svampevenlig naturpleje. En naturpleje alle kan have del i og som indeholder simple regler som: giv mere plads til vild skov og store dyr, lad gamle og døde træer være, undgå gødskning og dræning. Alt i alt en dejlig bog, der ikke bare er velskrevet, men også forståelig for ikke-fagfolk.

Jacob Heilmann-Clausen m.fl.: Danmarks Svampeatlas 2009-2013. 350 sider, 300 kr., Svampetryk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE